ב"ה יום שני, ב' סיון תשפ" | 25.05.20
לא אותי בלבד גאל הוי' ● ספר חדש לקראת חג הגאולה

מידי שנה בשנה, ערך הרבי התוועדות מיוחדת לציון חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, והשמיע מאמרי דא"ח מענינא דיומא ● השנה לראשונה, נאספו כל המאמרים מכל שנות הנשיאות, ויצאו לאור בעריכה חדשה ומתוקנת בהוצאת 'ועד הנחות בלה"ק'
מאת יוסי אסולין
תשעים ואחת שנים חלפו מאז התפשטה הבשורה המשמחת על שחרורו הניסי של הוד כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ממאסרו והגלייתו ברוסיה הסובייטית, ומאז מציינים את חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז בכל מושבות אנ"ש חסידי חב"ד ליובאוויטש ברחבי תבל

להשיג בסניפי קה"ת בארץ ובעולם ובחנויות היודאיקה המובחרות.
ח' בתמוז תשע"ח