ב"ה מוצאי ש"ק, י"א אדר א' תשע"ט | 16.02.19
סטמפורד-היל: עוד התוועדות במסגרת "כולל חסידות"

עשרות אברכים ובעלי בתים גדשו את בית המדרש "טשאבא" בסטמפורד היל שבלונדון בליל שישי האחרון ● הגאון החסיד הרב נתן שי' גוראריה ממאנסי (מלפנים, שליח כ"ק אדמו"ר בבאפאלו) התוועד עם כמה בעלי בתים ועוד עשרות אברכים המשתתפים מדי שבוע ב"כולל חסידות" המתקיים בבית מדרש זה
מאת יוסי אסולין
בחדשים האחרונים, למדו האברכים את סוגיית אחדות ה' בתניא ובכמה ממאמרי כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע. הסיום על לימוד זה נערך יחד עם התוועדות בקשר ליום ההילולא של כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

תודת המארגנים נתונה להרה"ח אלתר אלימלך שווארץ אב"ד טשאבא על אירוח הכולל חסידות מדי שבוע בשבוע, וכן לכל התומכים שיחיו.
ז' בתמוז תשע"ח