ב"ה יום שלישי, י"ב אדר ב' תשע"ט | 19.03.19
צילום: מרדכי לובעצקי
תמונת היום ● האוהל הק'

הרב לוי יצחק אזימוב, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע לפאריז, בסוד שיח עם יו"ר מפעלות חב"ד - הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, באוהל הק'
מערכת שטורעם
ה' בתמוז תשע"ח