ב"ה יום רביעי, ט"ז סיון תשע"ט | 19.06.19
צילום: מרדכי לובעצקי
תמונת היום ● האוהל הק'

הרב לוי יצחק אזימוב, שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע לפאריז, בסוד שיח עם יו"ר מפעלות חב"ד - הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, באוהל הק'
מערכת שטורעם
ה' בתמוז תשע"ח