ב"ה יום רביעי, ט"ו אדר א' תשע"ט | 20.02.19
ממתק לשבת פרשת קורח ג' תמוז תשע"ח

הרב שבתאי סלביטיצקי, שליח הרבי באנטוורפן, בלגיה סיפר פעם על יהודי בשם שפירא שגר בבלגיה, כאשר היהודי הזה היה ילד לפני בר מצווה אמו נפטרה לא עלינו ממחלה קשה. באותו זמן הוא היה ילד ולא הבין מספיק מה קורה אבל היה מאוד עצוב. אחרי שנים הזדמן לארה"ב והחליט להיכנס ליחידות..." ● שליח בבנגקוק הרב נחמיה וילהלם מגיש את המדור האהוב 'ממתק לשבת' מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' - ב'שטורעם'
הרב נחמיה וילהלם
הרב שבתאי סלביטיצקי שליח הרבי באנטוורפן בלגיה סיפר פעם על יהודי בשם שפירא שגר בבלגיה, כאשר היהודי הזה היה ילד לפני בר מצווה אמו נפטרה לא עלינו ממחלה קשה. באותו זמן הוא היה ילד ולא הבין מספיק מה קורה אבל היה מאוד עצוב. אחרי שנים הזדמן לארה"ב והחליט להיכנס ליחידות אצל הרבי מליובאוויטש.

"כאשר נכנס אל הרבי, עוד לפני שאמר לרבי את שמו. הרבי הורה לו לשבת ואז פתח מגירה והוציא ממנה ערימה של מכתבים, מתוך הערימה הרבי הוציא מכתב, שם אותו על השולחן, ואמר לו לקרוא בו.

היהודי קרא את המכתב. זה היה מכתב שכתבה אמא שלו לרבי לפני שנים, בו היא מספרת לרבי על המחלה הקשה שלה ושהרופאים לא נותנים לה עוד הרבה זמן לחיות. במכתב היא לא מבקשת מהרבי ברכה על עצמה אלא שכל 12 בניה ילכו בדרך התורה והמצוות ויהיו יראי שמים, ושבעלה יסתדר גם אחרי פטירתה.

"במכתב האם גם פירטה את רגשותיה ומחשבותיה לגבי כל אחד מילדיה. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא ראה מה אמו חשבה עליו בתור ילד, והוא התחיל לבכות. הוא ביקש מהרבי את המכתב, אבל הרבי ענה לו שכל ערב יום כיפור, לפני שהוא הולך לתפילת כל נדרי הוא קורא מבין כל המכתבים שיש לו את המכתב הזה.

כששמע כך, הסכים כמובן להשאיר את המכתב אצל הרבי.

*

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על קורח שבא ומתלונן על משה ואהרון ?כל העדה כולם קדושים... ומדוע תתנשאו על קהל השם?

תלונתו של קורח היא, שהרי כל עם ישראל היו שם במעמד הר סיני וראו את ההתגלות האלוקית בצורה ישירה ולמה אנחנו צריכים משה רבינו? למה שלא נקבל ישירות מהקב?ה, כולנו קדושים?

*
האמת היא ששאלתו של קורח היא לכאורה שאלה טובה, למה בכלל מלכתחילה הקב?ה פונה למשה שילך לגאול את עם ישראל למה שלא יתגלה לכל העם וינהיג אותם ישירות? אך בפועל אנחנו רואים שהקב?ה כן פונה למשה ואפילו אומר לו שכשעם ישראל ייראו את מעמד הר סיני ?גם בך יאמינו לעולם?.

הקב"ה ייחס חשיבות גדולה לכך שיהיה לעם ישראל מנהיג, אדם שבטל לגמרי לקב"ה ושכל מטרותיו ורצונותיו בחיים יהיו עם ישראל, בדרך זו יוכלו עם ישראל תמיד להישאר מכוונים לקב"ה, לתורתו ולמצוותיו.

*

זוהי התשובה שמשה עונה לקורח ?בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו" להיות מנהיג של עם ישראל זו בחירה של ה' באדם שכל מעייניו הם עם ישראל ללא שום אינטרס אישי, הקב"ה בוחר את הצדיק ונותן לו כוחות מיוחדים להשפיע ולחזק את האמונה בכל עם ישראל.

*

בשבת זו ג' בתמוז יחול יום השנה ה24 של הרבי מליובאוויטש.

הרבי בדאגתו ואהבתו האמתית לכל יהודי ויהודי בעם ישראל הקים יותר מ2000 בתי חב"ד ברחבי העולם ושלח יותר מ4500 שלוחים כדי לדאוג שכל יהודי בכל מקום בעולם יוכל לתת ביטוי לנשמה שלו ולקשר שלו עם הקב"ה.

*

היום הזה הוא יום מיוחד להתבוננות בדרכו של הרבי ובהמשך דרכו על ידי כל אחד מאיתנו באמצעות הוספה בעוד מצווה ומעשה טוב ובאמצעות חיזוק האחדות והאהבה בתוכינו.

*

בזכות ההוספה של כולנו במצוות, מעשים טובים ואחדות ישראל נזכה לגאולה אמתית ושלימה מיד ממש.

שבת שלום
הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנדא' בתמוז תשע"ח