ב"ה יום חמישי, י"ד אדר ב' תשע"ט | 21.03.19
בית חיינו: הרב קנטור מסר שיעור בעניני משיח וגאולה

את השיעור הקבוע בעניני משיח וגאולה לתלמידי ה'קבוצה', המתקיים ב770 מידי יום רביעי, מסר אתמול הרב יוסף חיים שי' קנטור, השליח הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע למדינת תאילנד ● בשיעור השתתפו מאות מתלמידי הקבוצה ומהאורחים הרבים. לגלריית תמונות
מאת יוסי אסולין
הרב קנטור עמד על משמעותה הפנימית של הוראת הרבי ללמוד עניני גאולה ומשיח, והדרך הנכונה לביצועה. לאחר מכן הוסיף וקישר את הדברים ליום ההילולא ג' תמוז העומד בפתח, ולתוספת ההתקשרות המיוחדת שצריכה להיות אצל כל חסיד בימים אלו, כדי שנזכה להתראות עם הרבי בגוף גשמי, והוא יגאלנו.
א' בתמוז תשע"ח