ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
הרב קליין לצד התמונה שפורסמה ב'התמים'
הרב קליין לצד התמונה שפורסמה ב'התמים' צילום: ארכיון שטורעם
סיפור מרגש לג' תמוז: תמונת הרבי בפעם הראשונה

ר' זלמן קליין ע"ה מנחלת הר חב"ד היה "בעל מספר" נודע, ובשנותיו האחרונות סיפר סיפורים רבים שראה ושמע בתקופת מגוריהם בין גדולי החסידים בפולטבה, לנינגרד וטשקנט ● בהתוועדות המרכזית שהתקיימה בנחלת הר חב"ד לפני 3 שנים, סיפר הרב בן-ציון ירוסלבסקי את סיפורו של ר' זלמן קליין, על חשיבות תמונת הרבי
מאת יוסי אסולין

ר' זלמן קליין מנחלת הר חב"ד היה "בעל מספר" נודע, ובשנותיו האחרונות סיפר סיפורים רבים שראה ושמע מאביו הרה"ח ר' שמואל מנחם מחשובי חסידי חב"ד, בתקופת מגוריהם בין גדולי החסידים בפולטבה, לנינגרד וטשקנט.

בתקופת בחרותו למד ר' זלמן, בישיבת תומכי תמימים המחתרתית בטשקנט, אצל המשפיע הנודע הרב שלמה חיים קסלמן, ולאחר עשרות שנים עלה לארץ הקודש באמצעות אישורי יציאה שהושגו בזכות ברכות מיוחדות מהרבי. 

לפני 3 שנים, בשבת, ג' תמוז התשע"ה, בהתוועדות המרכזית בנחלת הר חב"ד, סיפר הרב בן ציון ירוסלבסקי את סיפורו של ר' זלמן קליין, על חשיבות תמונת הרבי:

יום אחד ר' זלמן ראה תמונה של הרבי זרוקה על הרצפה, והוא הזדעזע עד עמקי נשמתו, ופנה אלי בהתרגשות רבה: אתה יודע מה זה תמונה של הרבי? אתה יודע מה זה לצייר פני הרב, בזמנים מיוחדים? ואז החל מספר: משפחתי התגוררה בלנינגרד בשנים הקשות, ואז היה מסוכן להחזיק את תמונת אדמו"ר הריי"צ, אשר יצא מהעיר בשנת תרפ"ח, ומאז רוב החסידים לא ראו את "פני הרב" אפילו בתמונה, והחסידים והתמימים, השתוקקו לחזות בדמותו של הרבי, ולא ידענו כיצד הוא נראה, וכך לא יכולנו לצייר את "פני הרב" בזמנים הקשים אליהם נקלענו, כאשר הקומוניסטים רדפו אותנו ללא הרף. 

והנה דווקא בשנות המלחמה, כאשר למדתי בתומכי תמימים בטשקנט, אצל המשפיע הרב שלמה חיים קסלמן, הגיעה לעיר בדרך לא דרך, חוברת אחת של "התמים" משנת תרצ"ז ובה תמונת אדמו"ר הריי"צ, שפורסמה כדי שהחסידים הרחוקים, שאינם יכולים להגיע לרבי, יוכלו לצייר פני הרב.

[וזה לשון הדברים בחוברת תמוז תרצ"ז: למלאות רצון ובקשת ידידנו אנ"ש והתמימים הגרים במדינות הרחוקות מעבר לים, שאין היכולת בידם לבוא ולהסתופף בצל קדושת אדמו"ר שליט"א ומשתוקקים מאוד לראות פני קודש אדמו"ר שליט"א הננו נותנים בזה תמונתו הק'. התמונה הלזו נצלמה מחדר הסמוך להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א כשהוא יושב עמוק במחשבתו הק' ולפניו על השולחן מונח ספר המעיין בו].

יום אחד, המשפיע ר' שלמה חיים, ציוה עלינו התלמידים, ללכת למקווה, ולהתכונן רוחנית למשהו מיוחד, ואז להיכנס לחדרו, אחד, אחד. מיהרנו לבצע את בקשתו, וכאשר הגיע תורי, פתח בפניי את החוברת של 'התמים', והראה לי את "פני הרב"  - תמונת כ"ק אדמו"ר הריי"צ. שער לעצמך, הייתי אז בן 19 וזו היתה לי פעם הראשונה... איזו התרגשות אחזה בי, לא ניתן לתאר. ואז ר' שלמה חיים אומר לי: זלמן, תביט היטב בתמונה, שהיא תצוייר היטב בנפשך, ובזמנים הקשים תוכל "לצייר פני הרב".

לאחר שר' זלמן סיפר דברים אלו, הוסיף: כעת תבין את חשיבות התמונה של הרבי, ועד כמה חשוב לצייר פני הרב, בזמנים מסוימים. 

תודה המערכת לסופר הרב שניאור-זלמן ברגר שסייע בהבאת הדברים לפרסום ב'שטורעם'.

א' בתמוז תשע"ח