ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
כינוס והתוועדות רבתי בלונדון לרגל יומא דהילולא קדישא

מאות חסידים מכל הזרמים, בראשות גאב"ד התאחדות קהילות החרדים הרב אפרים פדווא, האדמו"ר מפינסק קארלין, האדמו"ר מוויזניץ (לאנדאן) והאדמו"ר מלעלוב (בארא פארק), התכנסו השבוע להתוועדות חסידים רבתי לקראת יום ההילולא ה-24 של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע
מאת יוסי אסולין
אדמו"רים, רבנים וקהל רב לקחו חלק בכינוס מיוחד לרגל ההילולת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זיע"א.

המשא המרכזי בנושא החדרת האמונה וביטחון בה' בכל עניני חיינו, הועבר ע"י הרב מנחם מענדל גארדאן שליט"א, משפיע הישיבה גדולה ליובאוויטש בלונדון.

נאום מיוחד בעניין המעלה העצמית שיש לכל יהודי וההסתכלות באופן חיובי על הזולת, נשא האורח החשוב הרה"ג חיים יוסף בידרמאן שליט"א ראש ישיבת "מאורות נתן" ואב"ד קהילת לעלוב בבני ברק.

המחנך הנודע, הרב זלמן לייב שי' מארקאוויטש ממונסי, התוועד שעות ארוכות על דבר הנחיצות ללמוד תורת החסידות כדי לעמוד מול כל הנסיונות של דורינו.

ההתוועדות אורגנה ע"י אברכי "כולל ליובאוויטש" בלונדון והיא נמשכה שעות רבות.
ל' בסיון תשע"ח