ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
ברינוא: שישים בחורים נבחנו על כל ליקוטי אמרים

בחודשים האחרונים נערך מבצע שינון תוכן ליקוטי אמרים בישיבת תומכי תמימים ברינוא ● 120 תמימים השתתפו במבצע והתייגעו רבות בשינון ולימוד ליקוטי אמרים ומתוכם ארבעים שעלו לשלב הגמר ● ארבעים המצטיינים שלטו בליקוטי אמרים בכתב ובעל פה
מאת יוסי אסולין
לחתן המבצע נבחר התמים מנחם מענדל איידעלמאן, למקום השני הגיע התמים דוד אריה גוטניק ולמקום השלישי, הת? חיים אברהם וואגנער.

המבצע אורגן על ידי התמימים השלוחים.

ואלו שמות שאר הנבחנים שהשתתפו בהמבחן בע"פ על כל הג"ן פרקים עם הערות הרבי בבת אחת התמימים:  מנחם מענדל גורארי', מ"מ סאריטשעוו, מ"מ שטערן, מ"מ לרנר,  אברהם שלמה ווייספיש,  ישראל הכהן סוסיבר,  יא"ל סימפסאן, מ"מ דהאן, ראובן נפרסטק, מ"מ הלוי סגל, מ"מ קולסקי, ישראל הכהן גאלד, מ"מ הכהן הענדל (נ.י.), לוי"צ לוין, שמואל אוזאן, לוי פארסט ומ"מ הכהן הענדל (ב.א.).

להקדשת 'מבצע לימוד התניא' ה'תשע"ט נא לשלוח אימייל לדוא"ל shluchimyttl@gmail.com
ל' בסיון תשע"ח