ב"ה יום חמישי, י"ז סיון תשע"ט | 20.06.19
להורדה: רשימת כ"ק אדמו"ר זי"ע בפיענוח מחודש

לקראת היום הגדול והקדוש ג' תמוז, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע נשיא דורנו, ב"ועד תלמידי התמימים העולמי" ממשיכים ביוזמה המבורכת של עריכת רשימות הרבי בפיענוח מחודש, לתועלת הלומדים ● מוגשת בזאת הרשימה החמישית שיוצאת לאור במסגרת המבצע "עמדו הכן כולכם", היוצאת לאור לקראת שבת פרשת קרח
מאת יוסי אסולין
מוגשת בזאת הרשימה החמישית שיוצאת לאור במסגרת המבצע "עמדו הכן כולכם" הנערך בהיכלי הישיבות וב-770 בית חיינו, היוצאת לאור לקראת שבת פרשת קרח; ובקשר לכ"ח סיון, יום בוא כ"ק אדמו"ר "איש וביתו" לחצי כדור התחתון, שחל השבוע - פוענח בה חלק מרשימת "פנחס, יד' תמוז ת"ש", בה עוסק רבינו בביאור הארבעה שצריכים להודות - בהם גם "יורדי הים".

לאחר הרשימה עצמה, הובאו בחוברת 'עיונים', ובהם דברים הדורשים עיון ובירור בלימוד הרשימה. ב"ועד התמימים" מבקשים, שאלו מבין הלומדים שיעלה בידם לבאר (בדרך אפשר) ענינים אלו, שישלחו את הדברים אל המערכת, על מנת לפרסמם לתועלת הרבים.

להורדת החוברת החמישית

להורדת החוברת הרביעית

להורדת החוברת השלישית 

להורדת החוברת השנייה

להורדת החוברת הראשונה


ל' בסיון תשע"ח