ב"ה יום שלישי, י"ט אדר ב' תשע"ט | 26.03.19
כיצד היא ההנהגה בין אנ"ש? ● ר' אברהם פאריז ע"ה

היו ימים: ערב ג' תמוז, דברי התעוררות לאנ"ש שכתב מנהמת לבו החסיד ר' אברהם פאריז ע"ה - כיצד צריכה להיות ההנהגה בין אנ"ש שיחיו
ר' אבהרהם פאריז ע"ה

"לא באתי לדרוש דרשות, אלא מכיון שהקב"ה ברוך הוא וברוך שמו, זיכני שבליובאוויטש למדתי כיצד להסתכל על העולם, רואה אני שהמצב הוא איום ונורא ... ה' יסלח להם ולא ישובו עוד לכסלה"...

ערב ג' בתמוז 'שטורעם' מפרסם כרוז מיוחד מפרי עטו של החסיד הנודע הרה"ח ר' אברהם פאריז ע"ה מתאריך ערב שבת שובה תשכ"ג. הכרוז נכתב לאנ"ש בקשר למאורע שלילי שאירע אז בין שורות אנ"ש באה"ק, ומכיל דברי התעוררות בשפתו הייחודית של הכותב ר"א פאריז ע"ה.

המכתב פותח בסיפור מעשה מאדמו"ר הצמח צדק שאמר פעם לחסיד שלו "רצוני שתעשה עבורי חסידים". שאל החסיד, הא כיצד? השיב לו הצ"צ: כשתתקן את מידותיך, אזי תהיה טוב יותר, ואז יאמרו החסידים של הצמח צדק הם טובים, ממילא כולם יחפצו להמנות עם חסידיי....

"כך גם אנו, כשנחיה באחדות כמו משפחה אחת, יגדל כבודו של נשיאנו הרבי", כותב ר' אברהם פאריז.

אולם בשעה שאנו רבים ומתקוטטים בינינו, אנו פועלים את הפעולה ההפוכה ומזיקים לרוחו הקדוש שליט"א...

"האחראי הבלעדי על עניני חב"ד הוא הרבי. כל הממוצעים, בין אם מדובר בחסיד מבוגר או חסיד צעיר או למדן מופלג - כולם שוים כקליפת השום. האחריות הבלעדית רובצת על כתפיו של הרבי שליט"א בעצמו"... 

וממילא כל הענינים שמתרחשים בחב"ד - נקראים על שמו של הרבי, וכפי שכתב הרבי פעם למאיר פרידמן שהמכות שקיבל - הרי לא הוא קיבלם, אלא אני קיבלתי אותם....

(היה זה בהקשר למאורע מסויים שאירע בכפ"ח ובמהלכו קיבל ר' מאיר פרידמן שי' מכות, המכתב נדפס באג"ק רבינו).

לא לדרשות באתי, אלא שמכיון שהקב"ה ב"ה וב"ש זיכני ללמוד בליובאוויטש וללמוד כיצד יש להביט על העולם; אני מביט ומבחין שהמצב הוא איום ונורא. אינני רוצה 'להוריד' זאת בדיבור, אולם יודע אני שהן אלו שעשו זאת ישירות והן אלו שעזרו להם הינם משחקים באש, ה' יסלח להם ולא ישובו עוד לכסלה...

העצה היעוצה להם, שכל אלו השייכים לאותה התרחשות ישלחו מיד מברק או מכתב דחוף ברחמנות גדולה.

ההנהגה בין אנ"ש שיחיו צריכה להיות, שאם למישהו יש תרעומת או תלונה על חבירו, הן בענין פרטי והן בענין כללי, עליו לכתוב זאת לאבינו הקדוש שליט"א, ולא יותר מכך. הלא אנו כולנו קומה שלימה ...

בכל הכבוד

א. פאריז

כ"ט בסיון תשע"ח