ב"ה יום חמישי, י"ז סיון תשע"ט | 20.06.19
בד"ה: הגב' ציפורה כהן ע"ה

הרב צבי רוזנפלד שי' מאנ"ש בבני ברק, יושב שבעה על פטירת אחותו גב' ציפורה כהן ע"ה, ברח' הר סיני 21 בני ברק, קומה שלישית דירה 7, זמני תפילות מנחה מעריב בזמנם ● ויה"ר שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים בטוב הנראה והנגלה
מערכת שטורעם
כ"ח בסיון תשע"ח