ב"ה יום שלישי, ג' סיון תשפ" | 26.05.20
הרבי עם אמו בפאריז בשנת תש"ז
הרבי עם אמו בפאריז בשנת תש"ז
"פעמיים דרכו רגליו של הרבי על אדמת ארה"ב ביום כ"ח בסיון"

פעמיים דרכו רגליו של כ"ק אדמו"ר זי"ע על אדמת ארה"ב ביום כ"ח בסיון ● הפעם הידועה היא בשנת תש"א, לפני 77 שנה. אך גם בשנת תש"ז הגיע הרבי עם אמו הרבנית לארה"ב ביום זה
מערכת שטורעם
ברחבי העולם יציינו חסידי חב"ד הערב (ראשון) ומחר את יום כ"ח בסיון, יום הצלת הרבי והרבנית מעמק הבכא וביאתם צלחה לארצות הברית. חסידי חב"ד מציינים יום זה כציון דרך משמעותי.

פעמיים דרכו רגליו של הרבי על אדמת ארה"ב בכ"ח בסיון; בפעם הראשונה היה זה, כידוע, בשנת תש"א, הפעם הראשונה שהגיעו לארה"ב, "איש וביתו". והפעם השניה היתה בשנת תש"ז, כאשר נסע הרבי לפאריז לקבל את פני אמו הרבנית חנה ע"ה לאחר שיצאה מאחורי מסך הברזל. במשך תקופה שהה הרבי בפאריז, וכאמור, ביום כ"ח בסיון תש"ז הגיעו הרבי ואמו הרבנית לניו יורק.

סיפור פרשת היום - כ"ח סיון נתבאר בהרחבה בקונטרס שחילק הרבי בשנת החמישים לבואו לארה"ב, בשנת תשנ"א.

בשנת תשמ"ט יצא לאור מאמר ד"ה ועתה יגדל נא גו' שאמר בהתוועדות ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז ה'תשי"ט. המאמר יצא לקראת יום הבהיר כ"ח בניסן והרבי הגיה את הפתח דבר. 'שטורעם' מפרסם את הגהותיו של הרבי על הפתח דבר להמאמר.
כ"ז בסיון תשע"ח