ב"ה יום רביעי, ט"ז סיון תשע"ט | 19.06.19
כ"ח סיוון תנש"א ● תיעוד מיוחד

בתאריך כ"ח סיון תנש"א (10 ביוני 1991) מלאו יובל שנים להצלת הרבי והרבנית מליובאויטש כשהגיעו לחופי ארצות הברית לאחר שעזבו את אירופה הבוערת על ידי הנאצים ימ"ש ● לרגל המאורע, ברך הרב שניאור זלמן גוראריה את הרבי בשם הקהל ● הנגיד הרב יוסף יצחק גוטניק נשא ברכת כהנים לבקשת הרבי, לאחר מכן חילק הרבי קונטרס מיוחד: "קובץ כ"ח סיון - יובל שנים"
מאת יוסי אסולין

הקובץ הכולל בתוכו את סיפור נס ההצלה, ראשי פרקים מתולדות ופעילות הרבי, וכן שיחות ומאמרי הרבי משנים קודמות בענייני כ"ח סיון וט' אדר ב' (יום בא הרבי הקודם לארה"ב בשנת ת"ש), הקובץ חולק בתוך עטיפת פלסטיק בצירוף דולר לצדקה.

 

כ"ז בסיון תשע"ח