ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
הרב זלמן וישצקי ■ בלוג שליחות

מילים לבדן לא מספיקות כדי לשכנע, משמעותי מאוד גם מי הוא המדבר ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם'
הרב זלמן וישצקי
אם נשב בהרצאה המלמדת כיצד להיות איש עסקים מצליח והמרצה יהיה איש עסקים מוערך בן לאיש עסקים מצליח שהמשיך את העסק הקיים, אנו נושפע מדבריו הרבה פחות מאשר אילו היה המרצה איש עסקים שנולד בבית עני ועשה הכל לבדו בעשר אצבעות. וזה לא משנה כמה הראשון יהיה מרצה מדהים ומרשים, עצם העובדה שהוא קיבל את מה שיש לו, מפריעה לנו להקשיב. לעומת זאת השני, גם אם ידבר פחות טוב ומרשים, נקבל ממנו הרבה יותר. הסיבה לך היא די פשוטה, האדם שהתחיל לבד מלמטה משדר לנו בעצם היותו שגם אנחנו יכולים, שכל אחד יכול.

משהו מעניין קורה בפרשת השבוע. מבין שנים עשר המרגלים ששלח משה, עשרה הוציאו את דבת הארץ רעה ואף שכנעו את העם שאין סיכוי לכבוש את הארץ, ואילו שנים מהם, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, היו עם משה וניהלו מאבק הסברתי בעד הכניסה לארץ המובטחת. אם נבחן את הדברים,  נראה שיש כמה הבדלים בהקשבה של העם אל כל אחד מהם, וכן בגישתם הם.

א. ההקשבה של העם: כשיהושע וכלב יחד מנסים לשכנע את העם שמשה צודק, התגובה היא 'ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים' – כל העדה, כולל מי שלא היה בהכרח לגמרי עם המרגלים, לא יכלו להקשיב וכמעט רגמו אותם באבנים. ואילו כשכלב לבדו פונה אל העם נאמר 'ויהס כלב את העם אל משה'. כלומר, כשכלב לבדו פנה אל העם, עלה בידו לגרום לכולם להקשיב לו.

ב. הגישה כלפי העם: כשיהושע וכלב מדברים יחד הם מנסים לשכנע את העם עם דברי הגיון באמרם על יושבי הארץ 'אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, סר צלם מעליהם'. כלומר, הם לא כל כך חזקים כמו שחושבים ואנחנו יכולים להתגבר עליהם. לעומת זאת, כשכלב מדבר לבדו הוא לא משכנע עם הגיון, הוא פשוט מכריז 'עלה נעלה וירשנו אותה'.

הרבי מסביר בשיחה נפלאה וארוכה בלקוטי שיחות חלק ח', שההבדל בין יהושע וכלב נובע מהמקום ממנו הם באים. בעוד יהושע קיבל את כוחו ממשה, כלב עשה את הדרך לבדו. לפני היציאה לדרך יהושע, ששמו היה בכלל הושע, מקבל את ברכתו של משה להינצל מעצת המרגלים בהוסיפו את האות י המסמלת את שם ה' לשמו, ומעתה לא יקרא עוד הושע כי אם יהושע. כלב לעומתו, לא מקבל את ברכת משה, כלב עושה את העבודה לבד, בעצמו. הוא הולך למערת המכפלה אשר בחברון ומבקש שם על קברי האבות שיתפללו למענו, שלא יהיה ניסת בעצת המרגלים.

אמנם קל ופשוט יותר כשמקבלים הכל מלמעלה, אבל יקר ומשמעותי הרבה יותר כשעושים את הדרך מלמטה. אדם כזה גם לא חייב להביא הסברים מנומקים למה ואיך אפשר להצליח, עצם נוכחותו מספיקה ולפעמים משפט אחד שלו כמו 'עלה נעלה וירשנו אותה' עושה את העבודה יותר מאשר הסברים מנומקים של חברו.

המסר של הרבי מכלב באותה שיחה הוא שכל אחד יכול. לא משנה מהיכן הוא בא, איפה התחיל, כמה דרכו הייתה קשה, כל אחד יכול.

שבת שלום,

הרב זלמן וישצקי
כ"ה בסיון תשע"ח