ב"ה מוצאי ש"ק, י"ג שבט תשע"ט | 19.01.19
קראון הייטס: משפחת פרידמאן הכניסה ספר תורה

בטקס מרגש ורב רושם הכניסה משפחת פרידמן ספר תורה לע"נ ההורים ר' יעקב משה ומרים צימל פרידמן ע"ה שהלכה לעולמה לפני שנה ● מעמד כתיבת האותיות נערך בבית משפ' פרידמן ברחוב מונטגומרי
יוסי אסולין
כ' בסיון תשע"ח