ב"ה יום שלישי, ט"ז אייר תשע"ט | 21.05.19
אל תשכח את החצוצרה ■ אנרגיה מחדרה

"אבא שלי, הרב שלום דובער בוטמן שיחי', נוהג לספר שפעם ניגש יהודי לרבי שלום דובער, וביקש ממנו, שיזכור אותו תמיד במחשבה לטובה ולברכה. נענה הרבי ואמר לו: "כשאני אהיה אצלך בלב, אתה תהיה אצלי במחשבה" ● השליח בחדרה הרב יוחנן בוטמן בטור שבועי חסידי עם מבט אקטואלי במגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם'
הרב יוחנן בוטמן
אבא שלי הרב שלום דובער בוטמן שיחי' נוהג לספר שפעם ניגש יהודי לרבי שלום דובער, הרבי החמישי לבית חב"ד וביקש ממנו, שיזכור אותו תמיד במחשבה לטובה ולברכה.

נענה הרבי ואמר לו: "כשאני אהיה אצלך בלב, אתה תהיה אצלי במחשבה".

*

אם תהיו בעת צרה, אומרת לנו התורה השבוע בפרשת "בהעלותך", אזי תשתמשו בחצצרות. תריעו בהם ואז תיזכרו לטובה ותחיש לכם הישועה.
 
"וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אותכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלוקיכם ונושעתם מאויביכם".

אל תשכחו להשתמש בחצוצרה!

מה הענין של החצוצרה?
וכי הקב"ה "יודע כל תעלומות", זקוק לקול החצוצרה, ואינו מרגיש לבד במצוקה שלנו??

חצוצרה היא מילה המורכבת מהמילים 'חצי-צורה'.
כל אחד מאיתנו הוא חצי,
יחד עם הקב"ה כביכול יש לנו צורה שלימה.

כשאנחנו זוכרים 'חצי צורה' שלו, הוא זוכר 'חצי צורה' שלנו.

לכל אחד עשוי להיות איזה "צר הצורר" אותו. איזשהי צרה צרורה. יתכן איזה "יצר" רע שנכנס לתוכו.

על כך יש לו עצה:
לזכור את ה'חצי צורה' ולהריע בקול גדול, או אז בטוח שיקויים בו "ונושעתם מאויביכם".

שבת שלום
הרב יוחנן בוטמן
חב"ד חדרה
י"ז בסיון תשע"ח