ב"ה יום ראשון, כ"א תשרי תשפ" | 20.10.19
צילום: שטורעם.נט
להורדה: רשימת כ"ק אדמו"ר זי"ע בפיענוח מחודש

לקראת יום הגדול והקדוש ג' תמוז, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר זצוקלה"ה נבג"מ זי"ע נשיא דורנו, ב"ועד תלמידי התמימים העולמי" ממשיכים ביוזמה המבורכת של עריכת רשימות הרבי בפיענוח מחודש, לתועלת הלומדים ● שטורעם מגיש לכם את הרשימה הראשונה שיוצאת לאור
מערכת שטורעם
מוגשת בזאת הרשימה הראשונה שיוצאת לאור במסגרת המבצע "עמדו הכן כולכם" הנערך בהיכלי הישיבות וב-770 בית חיינו, היוצאת לאור לקראת שבת פרשת במדבר; ובקשר עם אמירת פרקי אבות פ"ו, שבסיומו נאמר "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו" -  פוענחה בה רשימת כ"ק אדמו"ר בה עוסק בביאור מארז"ל "כל מה שברא הקב"ה בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה", ומבארו בטוב טעם ע"פ שיטת הבעש"ט בהשגחה פרטית.

לאחר הרשימה עצמה, הובאו בחוברת 'עיונים', ובהם דברים הדורשים עיון ובירור בלימוד הרשימה. ב"ועד התמימים" מבקשים, שאלו מבין הלומדים שיעלה בידם לבאר (בדרך אפשר) ענינים אלו, שישלחו את הדברים אל המערכת, על מנת לפרסמם לתועלת הרבים.
שטורעם מגיש לכם את הרשימה הראשונה שיוצאת לאור.

לחצו כאן או על הריבוע למטה לקריאת הקובץ או להדפסה.
א' בסיון תשע"ח