ב"ה יום רביעי, כ" מנחם-אב תשע"ט | 21.08.19
צילום: שטורעם.נט
לראשונה מבית JEM: התוועדות ערב חג השבועות תשמ"ב

חדש מבית JEM – בימים אלו של ימי ההכנה לחג השבועות זמן מתן תורתנו, הבא עלינו לטובה ולברכה, הופיע לראשונה וראה אור הדיסק המלא של התוועדות הרבי מערב חג השבועות ה'תשמ"ב. התוועדות זו ארכה כשעתיים, ובמהלכה נשא כ"ק אדמו"ר זי"ע ארבע שיחות קודש
מערכת שטורעם
החל משנת תשל"ב, נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע להתוועד מידי ערב חג השבועות כהכנה לזמן מתן תורה. ברבים מהתוועדויות אלו ערך הרבי במהלך ההתוועדות 'הדרן' על מסכת סוטה, המסכת אותה נהוג ללמוד בין פסח לחג השבועות, ולומד מכך הוראות בעבודת ה' לקראת החג.

במשך זמן ממושך עמלו בחברת המדיה החב"דית JEM על עיבוד הצילומים התוועדות זו, לתקן ולשפץ את חומרי הווידאו אשר צולמו במהלך התוועדות. בס"ד מלאכתם עלתה בידם, ולאחר השקעה ממושכת ובעלות כספית ניכרת, הושלמה המלאכה ותיעוד התוועדות זו מוגש כעת במלואו, לשמחת לבב אנ"ש והתמימים בכל רחבי תבל.

כידוע, במסכת סוטה מסופר אשר חז"ל התאספו בעליית גג ביריחו, כאשר יצאה בת קול מן השמים ואמרה אשר שניים מכם ראויים לרוח הקודש, ואחד מהם הוא הלל הזקן. חז"ל דנו במסכת סוטה בזהותו של האדם השני הראוי, והגיעו למסקנה אשר המדובר בשמואל הקטן.

כעבור זמן התכנסו שוב חז"ל בעליית גג ביבנה, לאחר הסתלקותו של הלל הזקן. ושוב יצאה בת קול ואמרה אשר שניים מכם ראויים לרוח הקודש, ואחד מהם הוא שמואל הקטן. חז"ל דנו שוב בזהותו של האדם השני, והגיעו למסקנה כי המדובר ברבי אליעזר בן הורקנוס.

כך מסתיים מסכתות סוטה בתלמוד ירושלמי.

בשיחה הראשונה בהתוועדות זו, ערך הרבי 'הדרן' מעמיק על המסכת, בה הוא מבאר את אישיותם של החכמים המוזכרים בסיום מסכתות סוטה בבבלי ובירושלמי, ומסביר את הקשר הנסתר המחבר ביניהם, וכן את המסרים העמוקים שסיפוריהם מלמדים.

בשיחה השניה הרבי עומד על משמעות הקדמת אמירת נעשה לנשמע בחמשה בסיון, ואשר לכן צריך להוסיף בכל פעולות המבצעים. בשיחה השלישית הרבי דיבר אודות הדלקת נרות שבת ויום טוב, ואודות הבאת הילדים לבית הכנסת בחג השבועות לשמוע את "עשרת הדברות". בשיחה האחרונה הרבי עורר לגייס את כל "צבאות השם" המבוגרים, כדי לפעול בכל האמור.

במהלך ההתוועדות הרבי גם אמר מאמר חסידות, דיבור המתחיל "ועבדי דוד מלך עליהם".

דיסק ההתוועדות החדש מופיע עם כיתוביות בשפות: עברית, אידיש ואנגלית.

כאמור, בימים אלו הופיע הדיסק החדש, והוא ניתן כעת להשגה במשרד JEM בארץ הקודש, בטלפון 03-9608017.
לרכישה מקוונת של הדיסק החדש ניתן ללחוץ כאן: www.jem.co.il/?catID=81786

כפי שנודע, במספר ישיבות "תומכי תמימים" ברחבי הארץ, וכן בשורה של קהילות אנ"ש, יוקרן ההתוועדות החדשה של ערב חג השבועות תשמ"ב ברוב עם, בהשתתפות תלמידי התמימים ואנ"ש שיחיו בכל מקום, כהכנה ראויה לזמן מתן תורתנו.

***

מתוך עטיפת הדיסק החדש:
מסכת סוטה בתלמוד בבלי מסתיימת באמרה מפתיעה של רב יוסף. מסכת סוטה בתלמוד ירושלמי מסתיימת בסיפור על הלל, שמואל 'הקטן' ורבי אליעזר 'הגדול'.

בהתוועדות זו לקראת חג השבועות, הרבי משמיע 'הדרן' בו הוא משרטט את קווי  הדמויות הייחודיות הללו, כדי להסביר את הקשר הנסתר המחבר אותם ואת המסר העמוק שהסיפורים שלהם מכילים.

מידי שנה, הרבי מקדם את החג בהתוועדות בלילה שלפניו, ופעמים רבות נוגע בנושאים ממסכת סוטה אותה נהוג ללמוד בימי ספירת העומר, וכן מדבר אודות ההוראות של החג המתקרב.

כ"א באייר תשע"ח