ב"ה ערב ש"ק, י"ב שבט תשע"ט | 18.01.19
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
ההלכה היומית: האם מותר בימי הספירה לערוך סעודת מצווה בשילוב ריקודים וכלי זמר?

האם מותר בימי הספירה לערוך סעודת מצווה בשילוב ריקודים וכלי זמר? ● אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש מדור יומי הלכתי בשיתוף עם אתר ההלכות המקוון 'אורח מנחם' בראשות הרב מנחם-מענדל והבה, רב ומו"צ בכפר חב"ד וראש כולל ומכון הלכה 'אורח מנחם' ● להלכה היומית ליום ב' באייר ה'תשע"ח >>>
הרב מנחם-מענדל והבה
■ המשך הלכות ספירת העומר ■

שאלה:
האם מותר בימי הספירה לערוך סעודת מצוה בשילוב ריקודים וכלי זמר?

תשובה:
בימי ספירת העומר נוהגים במנהגי אבלות מסוימים כאות אבל על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא שהיתה בתקופה זו משום שלא נהגו כבוד זה בזה, בשל כך מקפידים בימים אלו לא להרבות בשמחה ואין עושים סעודות עם ריקודים ומחולות וכן אין שומעים מוזיקה וכלי זמר המביאים ל'שמחה יתרה', אולם דנו הפוסקים האם בסעודת מצוה, כמו ברית-מילה, פדיון הבן, בר-מצוה וסיום מסכת ניתן לשלב ריקודים וכלי זמר.

מדברי אדמו"ר הזקן נראה כי הריקודים והמחולות אסורים אף בסעודות מצוה, אולם לגבי שמיעת כלי זמר נראה שלא נאסרה אלא בסעודות הרשות, אך בסעודות מצוה מותר מעיקר הדין להשמיע מוזיקה מכלי זמר.

למרות זאת, מקובל להחמיר ולא להשמיע כלי זמר ממש בסעודת מצוה, אלא להסתפק במוזיקה מוקלטת של ניגונים חסידיים וכדומה, כדי שלא להרבות בשמחה בימים אלו מעבר לצורך.

======

מדור ההלכה היומית ב'שטורעם' מתפרסם בשיתוף עם 'אורח מנחם' - המכון לחקר ההלכה והנחלתה. לארכיון המלא, להקדשות ולענייני הלכה נוספים היכנסו לאתר 'אורח מנחם'.
ג' באייר תשע"ח