ב"ה יום שלישי, י"ט אדר ב' תשע"ט | 26.03.19
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
ההלכה היומית: מה דינו של מי ששכח לספור ספירת העומר?

מה דינו של מי ששכח לספור ספירת העומר? והאם מותר להשיב לשאלה 'כמה היום לעומר'? ● אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש מדור יומי הלכתי בשיתוף עם אתר ההלכות המקוון 'אורח מנחם' בראשות הרב מנחם-מענדל והבה, רב ומו"צ בכפר חב"ד וראש כולל ומכון הלכה 'אורח מנחם' ● להלכה היומית ליום כ"ו בניסן ה'תשע"ח >>>
הרב מנחם-מענדל והבה
■ המשך הלכות ספירת העומר ■

שאלה:
מה דינו של מי ששכח לספור ספירת העומר?

תשובה:
נחלקו הפוסקים האם מצד מצות ספירת העומר ישנה חובה לספור את כל ארבעים ותשעת הימים ואם חיסר אחד מהם חסר לו בקיום המצוה, כיון שכבר לא יכול להמשיך לספור את ספירת היום לפני שספר את האתמול וממילא לא יקיים את מה שנאמר "שבע שבתות תמימות תהיינה", או שמא, כיון שכל יום נחשב למצוה נפרדת ואינן תלויות זו בזו . ולהלכה נפסק שימשיך לספור בימים הבאים, אך ללא ברכה .
אדם ששכח לספור לילה אחד ונזכר במהלך היום וספר (בלא ברכה) - ממשיך לספור בלילות הבאים בברכה, שכן הוא ספר את כל הימים, ולמרות שיש אומרים שצריך לספור דוקא בלילה ואין ערך לספירה ביום, הרי גם יש אומרים שכל יום הוא מצוה נפרדת, כך שיש יותר צדדים לומר שממשיך לספור בברכה. אך אם שכח לספור גם ביום, כך שחיסר יום אחד לגמרי - ממשיך לספור בלילות הבאים אך ללא ברכה, מחמת הספק.
אדם שהסתפק האם ספר את ספירת העומר באחד הימים – יכול להמשיך לספור בלילות הבאים בברכה, מאחר שיש כאן כפול: שמא אכן ספר, וגם אם לא ספר – שמא הלכה כהאומרים שכל יום הוא מצוה נפרדת .

שאלה:
האם מותר להשיב לשאלה 'כמה היום לעומר'?

תשובה:
מצות ספירת העומר מתקיימת בעצם אמירת הספירה המתאימה לאותו היום בזמן המתאים, בין אם היא נאמרה בברכה ובכוונה ובין אם לא, אפילו אם לא אמר 'לעומר', לפחות לחלק מהדעות. ולכן יש להיזהר, החל מהשקיעה לפחות, שבאם נשאל 'כמה היום לעומר' – לא יענה 'היום כך וכך', שכן, אף שבמענה אין כוונה לצאת ידי חובה - יוצא ידי חובתו בעצם האמירה ולא יוכל לחזור ולספור שוב בברכה.
אולם באם לא אמר את המילה 'היום', רק אמר את מספר הימים בלבד – אין בכך כלום ויכול לחזור ולספור כדין. כמו כן יכול לכוון במפורש בעת אמירתו שאומרה מתוך כוונה שלא לצאת ידי חובתו.
בכל אופן מוטב לענות 'אתמול היה כך וכך' וכך יוצאים מכל חשש וגם החבר מקבל תשובה לשאלתו. ואם טעה ואמר 'היום כך וכך לעומר' - יחזור ויספור כדין, אך בלא ברכה ובשאר הלילות ימשיך בברכה.

======

מדור ההלכה היומית ב'שטורעם' מתפרסם בשיתוף עם 'אורח מנחם' - המכון לחקר ההלכה והנחלתה. לארכיון המלא, להקדשות ולענייני הלכה נוספים היכנסו לאתר 'אורח מנחם'.
כ"ו בניסן תשע"ח