ב"ה יום שלישי, י"ט אדר ב' תשע"ט | 26.03.19
חלק מתלמידי ישיבת 'בין הזמנים' החב"דית בטבריה
חלק מתלמידי ישיבת 'בין הזמנים' החב"דית בטבריה צילום: שטורעם, טבריה
ישיבת 'בין הזמנים' ל-60 תלמידי ישיבות מהציבור הליטאי-ספרדי

מחזה מרנין ניתן לראות בימים אלו כמו גם בימים שלפני חג הפסח תלמידי ישיבות שאינם נמנים על דגל החסידות מתדפקים על דלתות ישיבת ' תומכי תמימים' בטבריה והוגים בתורת אדה"ז בנגלה ובסוגיות בתורת החסידות ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
מחזה מרנין לראות בשבוע ומחצה שלפני פסח וגם בימים אלו עשרות רבות של תלמידי ישיבות שאינם נמנים על דגל חסידות מתדפקים על דלתות ישיבת תומכי-תמימים בעיה"ק טבריה מדי יום והוגים בתורת אדה"ז בנגלה ובסוגיות בתורת החסידות בריתחא רבה ובחשק רב.

בימים אלו כמות המשתתפים רבה ועומדת כעת על יותר מ-60 בני ישיבות הצמאים לדבר ה' להתבשם בתורת החסידות ולהתענג באילנא דחיי - שיחות כ"ק אדמו"ר. כ"ז הודות למסירותם של קבוצת תמימים מישיבת חב"ד בטבריא שבמשך כל ימי בין הזמנים הם שוהים בישיבה ועמלים בקירוב עצום של תל' ישיבות לאור החסידות.

תוכניות הלימודים מגוונות הם: בתחילה סדר מה שליבו חפץ. ואח"כ עיון בשו"ע אדה"ז. ובהמשך שיעור מיוחד ע"י א' מרבני העיר במגוון נושאים הקשורים לעניינא דיומא. במסגרת זו התווסף גם סדר ערב ובו לומדים ענינים בתורת הרבי.

רבני העיר שהשתתפו במסירת השיעורים ה"ה: רב העיר הרה"ג משה צבי בוחבוט. הרב מנחם דב דוברוסקין משפיע בישיבת תות"ל מגדל העמק. הרב יקותיאל אוהב-ציון רב בטבריא עלית. הרב ברוך לבנוני ראש הישיבה. הרב יעקב בריזל ראש כולל עיון התלמוד. הרב שמעון קוצובייבסקי משפיע הישיבה והרב צבי זלמנוב ר"מ בישיבה ושליח במורדות טבריה.

אין זה סוד שבתחילה היו כו"כ שהתנגדו ללימוד חסידות וכו' ולטענת הגיעו רק בגלל קבלת המלגות אך תוך ימים מספר הצטרפו עם כל השטורעם למעיינים ולמתמידים בזה.

א' ממארגני מסגרת זו מביע בהתפעלות רבה את המהפיכה שמתחוללת בישיבה זו שרבים וטובים מבני התורה בטבריה שהתחנכו על ריחוק מחסידות וכו' וע"י השתתפותם בישיבת בין-הזמנים התוודעו ליופי של חסידות ולמסרים הברורים שחסידות דורשת. מעניין הוא לראות איך שהתל' בעצמם כבר מדברים בהתפעלות ובהערצה לכ"ק אדמו"ר.

תל' התמימים המנהלים את ישיבת בין הזמנים ה"ה התלמידים השלוחים  יצחק מקוביצקי, יי"צ אלמליח, ישעיהו גלינסקי, מ"מ אופנר, מ"מ יפרח, ינון ליפשיץ שיחיו כמו"כ סייע רבות בזה הת' השליח נועם טראובה שיח'. תודת כולם נתונה לכל אלו שנדבה ליבם אותם להשתתף בתשלומי המילגות לכל התל'. כמו"כ להנהלת הישיבה הרב ברוך לבנוני והרב שמעון קוצובייבסקי ולבית חב"ד בראשות הרב יוסף קרמר.

בד בבד הצטרפו עוד קבוצת תל' מהישיבה בטבריה והגיעו בשביעי של פסח לעיר ע"מ לערוך סעודות משיח בכ-25 בתי כנסיות בכל רחבי העיר.
כ"ד בניסן תשע"ח