ב"ה יום שלישי, ג' טבת תשע"ט | 11.12.18
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
ההלכה היומית: מה הן ההלכות המיוחדות לשביעי של פסח השנה?

מה הן ההלכות המיוחדות לשביעי של פסח השנה? ● אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש מדור יומי הלכתי בשיתוף עם אתר ההלכות המקוון 'אורח מנחם' בראשות הרב מנחם-מענדל והבה, רב ומו"צ בכפר חב"ד וראש כולל ומכון הלכה 'אורח מנחם' ● להלכה היומית ליום ח"י בניסן ה'תשע"ח >>>
הרב מנחם והבה
- הלכות שביעי של פסח -

מה הן ההלכות המיוחדות לשביעי של פסח השנה?


●  מאחר שהשנה שביעי של פסח חל ביום שישי ומיד לאחריו שבת, לא ניתן לבשל בחג עבור שבת אלא אם כן עושים 'עירוב תבשילין'. ל'עירוב תבשילין' לוקחים מצה ותבשיל חשוב, כגון בשר או דג וכדו' ואומרים את ברכת ונוסח העירוב המופיע בסידורים, ואת המצה והתבשיל מניחים במקום שמור, משתמשים בה כלחם משנה בכל הסעודות ובסעודה האחרונה אוכלים ממנו.

● את הבישולים עבור השבת יש להתחיל בשעה מוקדמת באופן שהמאכלים יהיו מבושלים דיים ויהיה אפשר לאכול מהם בחג עצמו.

● יש להכין מערב החג נר שיוכלו לבשל ממנו במהלך החג ויספיק אף להדליק ממנו את נרות השבת.

● על אף שבצאת החג פוקע איסור אכילת חמץ, אך מאחר שהחמץ נחשב למוקצה כבר מערב החג וכן מסיבות נוספות, יש להחמיר שלא לאכול במהלך השבת דבר שהוא חמץ גמור אלא להמשיך ולהנות מהמאכלים הכשרים לפסח. אך בכל זאת, ניתן לאכול גם מאכלים מוכנים הכשרים לפסח שעד עתה נמנעו מצד חומרא לאוכלם במהלך הפסח, כמו שרויה וקטניות ומוצרים תעשייתיים וכיו"ב.

● מעיקר הדין אין איסור בבישול קטניות או שרויה בחג עבור השבת, אך אין הדבר מעשי כל-כך מאחר שצריך שיהיו קטניות בכשרות מהודרת או לברור הקטניות בעצמו וכן יש להיזהר מאד שלא יתערבו מאכלי השרויה במאכלי הפסח, ולכן רבים נמנעים מכל זה לכתחילה (בפרט בארץ ישראל, שאין בה מנהג מיוחד לאכול שרויה בשבת). הרוצה בכל זאת לבשל מאכלים אלו - יעשה זאת סמוך לשבת (באופן שיתבשל לפני כניסת השבת) ויקפיד כנ"ל ואת הקטניות יבשל בכלים מיוחדים.

● לפי תקנת הבעל שם טוב, אוכלים בחג, לאחר תפילת מנחה סעודה שלישית הנקראת 'סעודת משיח', משום שבשעה זו מאיר אורו של משיח בעולם, ואוכלים בסעודה זו מצה ושותים 4 כוסות. בשנה זו נכון לערוך את סעודה זו הן ביום שישי (ובשעה מוקדמת – לפני השעה 16:00 לערך) ולהמשיכה ביום השבת אחרי מנחה, ויש לזכות כמה שיותר יהודים בסעודה זו, לכתחילה בחג עצמו אך אפשר גם בשבת, כהמשך ל'סעודת משיח'.

======

מדור ההלכה היומית ב'שטורעם' מתפרסם בשיתוף עם 'אורח מנחם' - המכון לחקר ההלכה והנחלתה. לארכיון המלא, להקדשות ולענייני הלכה נוספים היכנסו לאתר 'אורח מנחם'.
כ' בניסן תשע"ח