ב"ה יום שני, י"ח אדר ב' תשע"ט | 25.03.19
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה צילום: שטורעם.נט
ההלכה היומית: אלו מלאכות מותרות בחול המועד?

האם ניתן למרוח דבר מה על המצה? אלו מלאכות אסורות בחול המועד? האם מותר לבצע טיפול רפואי בחול-המועד? ● אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש מדור יומי הלכתי בשיתוף עם אתר ההלכות המקוון 'אורח מנחם' בראשות הרב מנחם-מענדל והבה, רב ומו"צ בכפר חב"ד וראש כולל ומכון הלכה 'אורח מנחם' ● להלכה היומית ליום ח"י בניסן ה'תשע"ח >>>
הרב מנחם והבה

- הלכות פסח וחול המועד -

שאלה:
האם ניתן למרוח דבר מה על המצה?

תשובה:

במהלך אפיית המצה נזהרים מאוד שלא יחמיץ הבצק, כך שלאחר האפייה המצה אמורה להיות שמורה מכל חימוץ, וגם אם יטבלו אותה במים הם לא יחמיצו אותה, לכן רבים מקילים באכילת כופתאות מקמח מצה ('קניידלאך') ואוכלים את המצה יחד עם ממרחים שונים אף שמכילים מים.
אולם אדמו"ר הזקן החמיר מאוד בנושא מצה שרויה במים, מחשש שמא העיסה לא נילושה לגמרי ונשאר בה מעט קמח שעלול להחמיץ גם כעת, לכן מנהג חב"ד וקהילות נוספות להתרחק מאוד ממגע של מצה במים, ולכן אין מורחים שום דבר על המצה, מחשש זה.
עם זאת, ניתן להקל ולמרוח על המצה אבוקדו או ביצה חיה וכדומה כל עוד אין בהם תערובת מים כלל וגם הכלי שהוכנו בו היה יבש לחלוטין. ויש המחמירים גם בזה.

======

שאלה:
אלו מלאכות אסורות בחול המועד?

תשובה:
ימי חול המועד בהגדרתם ההלכתית הינם ממוצעים בין קודש לחול, ולכן חלק מהמלאכות מותרות בהם וחלק מהמלאכות אסורות בהם, כאשר באופן כללי ניתן לומר שהאיסור הוא בעשיית מלאכות ופעולות שיש בהן טרחה ואינן מיועדות לצורכי החג או לצורך דבר האבד.
מטרת האיסור היא כדי שנהיה פנויים לשמחת החג בלימוד תורה ובריבוי סעודות, ולכן האיסור מתבטא דוקא במלאכות שיש בהם טורח. מלאכת טורח היא מלאכה שאורכת זמן רב או שדורשת ריכוז ומיומנות, ולכן מלאכת אומן אסורה אף אם היא נעשית בזמן קצר. אולם מלאכות שאין בהם שום טורח אינם אסורות.
מאידך, גם טרחה שאינה קשורה עם מלאכה האסורה בשבת או בחג – תהיה אסורה בחול המועד, זאת מהטעם האמור – שיהיו פנויים לעסוק בתורה ולשמוח בשמחת המועד.

======

שאלה:
אלו מלאכות מותרות בחול המועד?

תשובה:
כל מלאכה שיש בה טורח אסורה בחול-המועד, בכדי שיהיו המועדים פנויים לעסוק בהם בתורה ובשמחת החג.
ברם, במקרים מסוימים הותרו מלאכות אלו בחול המועד:
* כאשר המלאכה היא לצורך סעודת החג, מותרת גם מלאכה שהיא בגדר 'מעשה אומן'.
* כאשר המלאכה היא לשאר צורכי המועד, מותרת רק מלאכה שאינה בגדר 'מעשה אומן'.
* מלאכת 'דבר האבד', כלומר לצורך מניעת הפסד, ולזה הותר גם 'מעשה אומן'.
* כאשר המלאכה נעשית לצורך מצוה או לצורך חיוני של רבים, שאם לא יעשוהו במועד יתקשו לעשותו בזמן אחר – מותרת רק מלאכה שאינה בגדר 'מעשה אומן'.
יובהר, שאלו רק יסודות כלליים בלבד, שמהם מסתעפים פרטים רבים, ולכן אין אפשרות להסיק הלכה אחת מהלכה אחרת, ובכל מקרה של ספק האם ניתן לעבוד בחול המועד יש להיוועץ ברב שידון בכל מקרה לגופו.

======

שאלה:
האם מותר לבצע טיפול רפואי בחול-המועד?

תשובה:
הרפואה אינה אסורה בחול-המועד, שכן היא ככל צרכי הגוף, המותרים בחול-המועד, שאף טיפול רפואי, שנועד להסרת צער מהאדם אף הוא בכלל זה. אין הבדל ברמת החולי ומצב החולה – כל רפואה שהיא מותרת, ואף בריא הנוטל ויטמינים ותרופות לצורך שמירת בריאותו או עושה פעולות שונות לחיזוק גופו.
גם מלאכה גמורה האסורה בדרך כלל בחול המועד, כמלאכה שהיא 'מלאכת אומן' או שיש בה טירחה – מותרת לצורך רפואה.
מאחר שהרפואה אין בה כל איסור במועד, מן הדין היה ניתן לכוון את הטיפול מלכתחילה לחול-המועד, אולם מן הראוי להימנע מכך, ולבצע את הטיפול לפני החג או לאחריו, במידת האפשר. אולם אין לבריא לבצע בדיקות תקופתיות ושגרתיות הכרוכות בחילול המועד אם יכול היה לבצע אותן בזמן אחר, מאחר שאין זה מצורכי גופו.

======

מדור ההלכה היומית ב'שטורעם' מתפרסם בשיתוף עם 'אורח מנחם' - המכון לחקר ההלכה והנחלתה. לארכיון המלא, להקדשות ולענייני הלכה נוספים היכנסו לאתר 'אורח מנחם'.
י"ח בניסן תשע"ח