ב"ה יום שני, י"ח אדר ב' תשע"ט | 25.03.19
החידוש שבקידוש החודש ■ הגיגים לפרשת החודש

מאמר שבועי תורני ומעמיק מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס, המבוסס על תורתם של רבותינו נשיאינו זי"ע - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● למאמר המלא >>>
גב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס
הלבנה יכלה להתרעם ולקבול מדוע עליה להתבטל בפני השמש כדי לזכות בהקרנת הזיו שלה אליה, ממש כמו שהאישה יכלה להתאונן מדוע היא זו שתובעים ממנה להניח לו להיות המשפיע שלה ולהוביל...

ומשה התקשה איך אכן, יווצר הקשר בינותם כשהניגוד הוא כה דראסטי... ואכן הוצאה לפועל של שידוך הגון זהו מבצע מסובך וקשה כגון התרחיש של קריעת ים סוף...

קשה עבור מי? עבור ה' שהוא כל יכול? איך יתכן?

קריעת ים סוף מביעה שינויים דראסטים ושבירה של חוקיות במערכת הטבע. דבר זה חורה לאלוקים ואולם, במקרה של חרום - ה' נאלץ לנהוג כן..מדוע?.

הים הוא מקור החיים של בריותיו ממש כמו שברואי הארץ יונקים את כלכלתם ותחיתם מהמזון שמוציאה להם האדמה ואולם, דגי הימים (נון) שוחים ומשתחווים מתחת לגלי הים להצהיר כי מקור מחיתם נמשך להם ממי הימים והם אינם נעתקים משם אך "כורעים" ומשתחווים כאות להתבטלותם..

ותנועה זו היא אופיינית אף לכוכבי השמים ולמערכת כולה של מערכת גלגלי השמים וכן המלאכים מודים ומתבטלים כליל לכוח האלוקי המחיה אותם, מה שאין כן בריות הארץ המתהלכים בגאון עלי אדמות ללוא שום תחושה של הוקרה והכרת הטוב והכנעה ל"אמא" אדמה...

בקריעת ים סוף לפתע חזו ברואי הארץ באור האלוקי... באותה עצמות שהנביאים אחר כך לא זכו לחוות היות ואלוקים לא בנה ארץ של אנשים דמויי דגים בטלים או בדוגמת מערכת השמים...

אלוקים נתאווה לדירה בתחתונים בה מתהלכים דמויות שוקקת מרץ חיים ולבבותם שואפים ומתאווים למניעים של חומר ודווקא כאן, בתוך המערכת של סמל ה"ישות" מבקש ה' לערוך "רברס" ולהתבטל...

הכיצד? הרי זה בלתי אפשרי לחלוטין... תנועה כזו עומדת בניגוד מוחלט לטבעו המעוצב של האדם ואיך יתגבר? איך יכפה את יצריו ואיך יהפוך אותם? איכה יתנהל לו מתוך ביטול תחת תחושת החופש והעצמאות של רוח שאינה יודעת יראה ורטט... שאינה מוכנה להיכנע ולהתבטל ולשנות כיוון המנגד לגמרי לטון השובב שבמשבה המשחרר של הרוח הספונטאנית הפועמת בו?

ואולם, בהצביע ה' על הירח בראשיתו של החודש לאחר שבלילה הקודם הוא נעלם כליל - אלוקים הבהיר למשה "כזה ראה וקדש" כלומר, דווקא ההתבטלות הזו היא שמעשירה את גוף המקבל! היא שמזכה אותו שיימשך אליו האור השופע הזה...
ואולם, מאין תשאב האישה מוכנות בוגרת שכזו? הכיצד תוכל להכניע בקרבה את יצריה העורגים לדרור ותחולל מהפך פנימי והסותר ומנגד כליל את עוצמות היצירתיות שלה... את תפיסת החיים העמוקה והנבונה וזו שצופה מעל ומעבר ורואה במחשכים את מה שעין האחרים אינה צדה?

הארץ נבראה לאחר השמים והאישה נוצרה אחרי האדם, היות והתכלית והמעשה הסופי הוא המגלם את המחשבה שהיתה בראשונה... את הכוונה. סוף מעשה במחשבה תחילה... העובדה שכוונתו של ה' מראש היתה שתיברא האישה, שיברא עולם מעשי ולשם כך הוא יצר את האדם... ולשם כך נבראו השמים..

הכל סובב סביב היעד שבמחשבה ושם נעוצים הכוחות והאנרגיה למימושו של אתגר קשה זה!

המחשבה האלוקית והפנימית לברוא את העולם בכיוון של יצירת מהפך להתבטלות - התרחשה בר"ח ניסן, בעוד שר"ה - א' בתשרי היה מועד הכוונה לבריאה של העולם בסגנון החיצוני שבו...

בר"ח ניסן ניתנו הכוחות לירח המסמל עולם של אישה ומקבל - להיכנע... להתבטל... ליחל ולצפות שהמשפיע יתרצה ויאות להמשיך את האור!

במחשבה האלוקית ליצירת האישה היא זכתה באותן עוצמות אדירות להניח לו... לעודד אותו ולדרבנו להיות בחינת השמש המאירה בזיווה את הירח המתבטל ומחזר אחריה במחזוריות השמים...

וכשהעם חדר לתוך הים בארוע של קריעת ים סוף - הוא הביא עימו את המחשבה האלוקית המקננת בתוכו והיא זו שהיוותה את המפוח המבעיר את גחלת המהפך של הטבע להתבטלות של חרוף נפש ועמל והקרבה ומסירות והתבטלות זו חלשה והתנשאה מעבר לרוממות הביטול ששוכן בבריות הים באופן טבעי..

והיא זו שהכניעה את גלי ים סוף ווהם נערמו כמו נד.. ולתוך המים האלה שבריותם הינם בחינת נוני הים (הצדיקים) המתבטלים טבעית - נמשכה זריחה דווקא מעולם של יש ומציאות...

ואולם לפני עולם "היש" - נחשפה בפעם הראשונה בתולדות העולם ובריותיו - האלוקות על זריחת הפאר שבה ועל גאון עוצמת האור הנמשך מהמקור... מהמאור...

ומשם שאב העולם את עוצמת השיא שלו להיכנע ולהתבטל מתוך תחושותיו בחופש מלא ועצמאות והדרור שאינם מוגבלים כלל!

ומשם הובילה אותם הדרך למעמד הר סיני!
ב' בניסן תשע"ח