ב"ה יום ראשון, ח' טבת תשע"ט | 16.12.18
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
הלכה יומית. ראש מכון 'אורח מנחם' הרב והבה
ההלכה היומית: מה הם מנהגי חודש ניסן?

אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש מדור יומי הלכתי בשיתוף עם אתר ההלכות המקוון 'אורח מנחם' בראשות הרב מנחם-מענדל והבה, רב ומו"צ וראש כולל ומכון הלכה 'אורח מנחם' ● להלכה היומית ליום כ"א באדר ה'תשע"ח >>>
הרב מנחם-מענדל והבה

שאלה:
מה הם מנהגי חודש ניסן?

תשובה:
חודש ניסן נחשב לחודש שמח לעם ישראל, שמלבד יציאת מצרים שאירעה בו וחג הפסח שנחגג מחמתה, הרי שבראש חודש ניסן הוקם המשכן ושנים עשר נשיאי שבטי ישראל הקריבו בו קרבנות, כל יום נשיא אחר, כך עד י"ב בניסן, כל יום שהקריבו בו קרבן היה נחשב ליום טוב.

מאחר שרוב החודש הוא קדושה ושמחה, נוהגים בכולו בענייני שמחה ונמנעים מעניינים המצערים, לכן אין אומרים תחנון בכל החודש, אין מספידים בו, וכן אין מתענים בו תעניות כלל, גם לא בערב ראש חודש אייר, מלבד חתן וכלה ביום חופתם, שהם מתענים אפילו אם חתונתם חלה בראש חודש ניסן.

נהוג בקרב רבים שאין הולכים לבית-העלמין בחודש ניסן, ולכן יארצייט החל בחודש זה, יש להקדים את העלייה לקבר לערב ראש חודש ניסן, ואין חילוק בזה בין יארצייט בשנה הראשונה לשאר השנים. בשעת הדחק ניתן לעלות בחודש ניסן עצמו, מבלי לומר אשכבה ותפילות מיוחדות . עם זאת, אין נמנעים מלעלות לציוני רבותינו נשיאנו.

======

הלכה זו מופצת ע"י 'אורח מנחם' - המכון לחקר ההלכה והנחלתה. לארכיון המלא, להקדשות ולענייני הלכה נוספים – בקרו באתר החדש - לחצו כאן! 

כ"א באדר תשע"ח