ב"ה יום רביעי, י" שבט תשע"ט | 16.01.19
התמימים מתכוננים ליום הבהיר במסגרת סדרי הלימוד
התמימים מתכוננים ליום הבהיר במסגרת סדרי הלימוד
חדש על המדף: רשימות הרבי מפוענחות ומבוארות

לקראת יום הבהיר י"א ניסן יזמו ב'ועד תלמידי התמימים העולמי' הדפסה מחודשת של מספר רשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע, באופן שמנגיש את הרשימות לכל לומד ● החוברות הודפסו בישיבות תות"ל ברחבי העולם ונערכו בהם 'סדרי לימוד' מיוחדים ● בכתבה המלאה: תמונות מ'סדר רשימות' שנערך בבית חיינו 770 ● לכל הפרטים ולהורדת הקבצים >>>
מערכת שטורעם
בעמדנו בימים הקרובים, ימי ההכנה ליום מלאות מאה ושש עשרה שנים להולדת כ"ק אדמו"ר - יזם ארגון 'ועד תלמידי התמימים העולמי', הפועל מכוחם של המשפיעים וראשי הישיבות בכל ישיבות 'תומכי תמימים' ברחבי הארץ והעולם - מבצע הכנה עולמי לקראת י"א ניסן, במהלכו מתחזקים אלפי תלמידי התמימים בלימוד תורת רבינו ובייחוד ב'רשימות', אותם כתב הרבי בשנים הראשונות, ונתגלו לאחר ההסתלקות בחדרו הק'.

"לימוד הרשימות, משום מה, עדיין נותר אצל רבים כחתום וגנוז. העיסוק בהם אינו מורגש כבשאר חלקי תורת רבינו", אומרים ב'ועד התמימים'. "כנראה שהסיבה לכך נעוצה בייחודיותם של הרשימות אותם כתב הרבי מראש עבור עצמו, ולא ערך אותם גם באופן המובן לעמא דבר.

"לאידך, חביבות מיוחדת יש לרשימות, אשר נמצאו תקופה קצרה אחר הסתלקות כ"ק אדמו"ר וההעלם הנורא שהחל בג' תמוז תשנ"ד. היה ברור לכל שרבינו השאיר את הרשימות במגירת שולחנו הטהור, כדי שיצאו לאור דוקא לאחר ההסתלקות, על מנת לעודד לב הנדכאים והנאנחים.

"ממילא, על-מנת להוסיף 'קאך' וחיות בלימוד תורת רבינו בכלל ובלימוד הרשימות בייחוד, יצאנו עם המצבע המיוחד הזה במהלכה יצאו לאור חוברות "כתבית יהבית", בהן נעשה מאמץ מיוחד על מנת לערוך את הרשימה בצורה פשוטה ככל האפשר, תוך שמירה על לשון הרב, על מנת שכל הרוצה יוכל ללמוד ולהבין תחילה את הרעיון המרכזי שבדברים, ולאחר מכן להמשיך ולעיין בנקודות אותם מעלה הרבי כבדרך-אגב או במקורות אליהם ציין.

"כמו כן", מבקשים בועד התמימים, "במהלך עריכת הרשימה, נתעוררו אי-אלו נקודות הדורשות עיון. נקודות אלו הובאו בחוברת, על מנת שיעסקו בהם הרבים, ואלו מבין הלומדים שיעלה בידם לבאר (בדרך אפשר) נקודות אלו, מתבקשים לשלוח זאת אל המערכת (לכתובת הרשומה בחוברת), על מנת לפרסמם בחוברת הבאה בעז"ה".

"תקוותנו", חותמים בועד התמימים, "שחוברת זו תחדש ותחזק את הלימוד והעיון בתורת רבינו בכלל, וברשימות בפרט, ונזכה לגרום בזה נחת רוח לכ"ק אדמו"ר, ועל ידי זה, לבוא לקיום היעוד בו "תורה חדשה מאתי תצא" בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש".

הקבצים התקבלו בחביבות רבה בקרב תלמידי התמימים, שאף ערכו סדרי לימוד מיוחדים בישיבות על מנת להעמיק ולעסוק בהם. סדר לימוד מיוחד נערך אף ב-770 ביזמת ה'ועד', ובו השתתפו עשרות בחורים.

אתר חב"ד-'שטורעם' מגיש את הקבצים להורדה:

■ להורדת רשימת פורים ת"ש - לחצו כאן!


■ להורדת רשימת פורים תרפ"ט - לחצו כאן!

■ להורדת רשימת פסח תש"א - לחצו כאן!
כ"א באדר תשע"ח