ב"ה יום ראשון, ח' טבת תשע"ט | 16.12.18
שיעור בווידאו: הפרשת חלה מהמצות ע"י הרבי

מהו הטעם לכל ההנהגה המיוחדת של הרבי בהפרשת החלה מהמצות? בשיעור שלפנינו מבאר הספרן הרב שלום-דובער לוין, את כל אחד מהפרטים הנ"ל, מהו מקורו וטעמו בהלכה ● לדף עזר ומקורות ולצפייה בשיעור >>>
מערכת שטורעם
פעמיים בכל שנה, רגילים היו לאפות מצות עבור הרבי – בב' ניסן, ובערב פסח. מהמצות האלו הי' הרבי מחלק פרוסה לכל אחד.

הסדר הי' כך: אחרי שהמצות יצאו מהתנור, היו נארזות בחבילות נייר, שאותן היו אורזים כמה חבילות בכל קופסה גדולה. קופסאות גדולות אלו היו מובאים לפני הרבי.

את הקופסאות הגדולות האלו היו מניחים על שלחן. את הקופסאות היו פותחים ומניחים, על כולן ביחד, מפת נייר אחת ארוכה.

אז הי' הרבי מפריש חלה מהמצות, וכך הי' סדר ההפרשה: אחרי שהרבי הי' מברך על ההפרשה, הי' מכניס את ידו הקדושה לאחת מהקופסאות, הי' קורע בידו את עטיפת הנייר של אחת החבילות, והי' פורס פרוסה מאחת המצות שבחבילה.

אחר כך הי' מכניס את ידו לקופסה השניה, ושוב עושה כנ"ל. וכך הי' עושה בכל קופסה וקופסה. וכל הפרוסות האלו היו מצטרפות להפרשת החלה.

ומהו הטעם לכל ההנהגה הזאת? בשיעור שלפנינו מבאר הספרן הרב שלום-דובער לוין, את כל אחד מהפרטים הנ"ל, מהו מקורו וטעמו בהלכה.

לצפייה בדף העזר והמקורות שנתבארו בשיעור - לחצו כאן!

צפו בשיעור:

כ' באדר תשע"ח