ב"ה יום ראשון, ח' טבת תשע"ט | 16.12.18
30 יום קודם החג: קובץ חדש עם 4 מאמרים לי"א ניסן

לקראת יום הבהיר י"א ניסן, יום מלאות 116 שנה להולדתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, הופיע קונטרס ובו ד' מאמרי חסידות שראשיתם בד"ה הללו את הוי' וגו' השייך לקאפיטל קי"ז אותו יחלו לומר רבבות החסידים והמקושרים בי"א ניסן הבעל"ט ● המאמרים, בהוצאה חדשה ומתוקנת מטעם מוסד ההו"ל של תורת הרבי - ועד הנחות בלה"ק, הם מהשנים ה'תשכ"ו, ה'תשכ"ח, ה'תשל"א ● בפתח הקונטרס תוכן קצר של המאמרים לתועלת הלומדים ● לכל הפרטים ולהורדה >>>
מערכת שטורעם
שלושים יום קודם החג, אנ"ש והשלוחים והתמימים עסוקים בהכנות רוחניות לקראת יום הבהיר, יום הולדת את מלכנו, י"א ניסן ה'תשע"ח בו ימלאו מאה ושש עשרה שנים להולדתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע.

כעזר וסיוע להכנות של כאו"א באופן פרטי, הופיע קונטרס חדש ובו נלקטו ארבעה מאמרי חסידות, שמתחילים בפסוק "הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים", הוא הפסוק הפותח את קאפיטל קי"ז אותו יחלו לומר רבבות חסידים ומקושרים ביום הבהיר י"א ניסן הבעל"ט. המאמרים באו כאן בהוצאה חדשה ומתוקנת, מתוך סדרת ספרי המאמרים "תורת מנחם - מאמרים" מבית ההו"ל של המוסד האמון על עריכת והדפסת תורתו של הרבי - ועד הנחות בלה"ק.

ארבעת המאמרים נאמרו במהלך השנים בימי חג הסוכות ושמחת תורה, בהם מציינים את עניין אומות העולם, שכנגדם הקריבו בבית המקדש שבעים פרים: 1) יום ב' דחג הסוכות ה'תשכ"ו; 2) יום שמחת תורה ה'תשכ"ו; 3) שבת חול המועד סוכות ה'תשכ"ח; 4) יום ב' דחג הסוכות ה'תשל"א - מוגה.

בפתח הקונטרס, בא תוכן הענינים של כל מאמר ומאמר, לתועלת הלומדים והמעיינים, ללימוד ולשינון של המאמרים.

לקונטרס י"א ניסן - בצורת קריאה - לחצו כאן!

לקונטרס י"א ניסן - בצורת הדפסה - לחצו כאן!

י"ג באדר תשע"ח