ב"ה יום חמישי, ו' ניסן תשע"ח | 22.03.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח