ב"ה מוצאי ש"ק, י"א אדר א' תשע"ט | 16.02.19
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח