ב"ה יום רביעי, י" תשרי תשע"ט | 19.09.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח