ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשע"ט | 17.11.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח