ב"ה יום רביעי, ט' סיון תשע"ח | 23.05.18
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח