ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשע"ט | 24.05.19
מצות כפר חב"ד: סמל לאיכות וכשרות
י"א באדר תשע"ח