ב"ה יום חמישי, כ"ג חשוון תשפ" | 21.11.19
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח