ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
שווה לבוא לכפר: חגיגת פורים ב'היפר ליפסקר'

ט' באדר תשע"ח