ב"ה יום ראשון, י"ז אדר ב' תשע"ט | 24.03.19
המהפכה של הרבי ■ בלוג שליחות

המהפכה של הרבי הייתה חשיבתית, להחליף את הגישה של הרבנים והמנהיגים כמו גם של המתפללים כולם. במקום לקטלג יהודים לפי איך שהם נראים מבחוץ, להתרגל להביט פנימה ולראות את היופי והטוהר ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לבלוג המלא >>>
השליח הרב זלמן וישצקי, שווייץ
בחודש חשון תשי"א, חברי שיעור המשניות בבית הכנסת נוסח האריז"ל במונטריאל חגגו סיום על סדר מועד. הרבי מליובאוויטש עוד לא היה אז הרבי הרשמי של תנועת ליובאוויטש, אבל הם שלחו לבקש את ברכתו. אני משער שהם ציפו לקבל מכתב קצר עם ברכה להצלחה וכל הכבוד. אבל הרבי מליובאוויטש, שהחל אז את המהפכה היהודית בעולם, כתב להם מכתב בן ארבעה עמודים באידיש.

יש להקדים, המהפכה של הרבי בעולם היהודי איננה רק בשליחת חסידים להקים בתי חב"ד על פני הגלובוס, זו בעיני כבר תוצאה. המהפכה של הרבי הייתה חשיבתית, להחליף את הגישה של הרבנים והמנהיגים כמו גם של המתפללים כולם. במקום לקטלג יהודים לפי איך שהם נראים מבחוץ, להתרגל להביט פנימה ולראות את היופי והטוהר.

המכתב מט"ו מר חשון תשי"א פונה אל "כבוד הפרזידנט, הגבאים והמתפללים של בית הכנסת נוסח האריז"ל, מונטרעאל". אחרי שורות של ברכה וכמובן עידוד להוסיף לגדול ולצמוח בכמות ובאיכות, עובר הרבי להתייחס למשנה האחרונה של סדר מועד, משנה ח' שבפרק ג של מסכת חגיגה שאומרת כך: "וכל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה, חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת". בביאור אופייני ונפלא מתאר הרבי איך האדם הוא משכן בעל כלים שונים, שדרכם תשכון השכינה באדם. וכמו במשכן, יש לו לאדם כלים כמו שכל ורגש, עיניים ופה, ידיים ורגלים, כלים עמם פועל ודרכם מתבטא בעולם הזה.

כשהאדם נוהג איתם בקדושה ובטהרה, הרי שהוא יכול להוות משכן עבור השכינה, הקב"ה ישכון בו, בתוכו, דרכו. אלא שיש בעיה לא פשוטה, הכלים הללו שלנו יכולים גם לקבל טומאה. אין צורך לפרט, כל אחד יודע בדיוק איך אפשר לגרום לשכל ולרגש, לחושי הראייה והשמיעה, הדיבור והמישוש להיות טמאים. מה עושים? לשם כך באה המשנה האחרונה של סדר מועד ואומר ברורות: הכל יכול להיטמא, חוץ מהמזבח! מהו המזבח בהווייתו של האדם? זהו הרובד הפנימי ביותר של הנשמה. מזבח שמוכן תמיד להקרבה, נקודת המסירות נפש שקיימת אצל כל אחד, מה שנקרא בחסידות 'דאס פינטעלע איד'. נקודה פנימית זו של הקשר עם הקב"ה איננה יכולה להיטמא לעולם.

וכשנזכור שבמהות אנו נקיים וטהורים, נוכל משם להתרומם, להתגבר, לצמוח ולהשפיע גם על שאר כלי המשכן האישיים שלנו.

שבת שלום,

הרב זלמן וישצקי
ח' באדר תשע"ח