ב"ה יום ראשון, י"ז אדר ב' תשע"ט | 24.03.19
חשיפה: 'יחידות' לנציגי יהדות בוכרה שלא פורסמה מעולם

היום, ראש חודש אדר, לפני 55 שנה בדיוק, נכנסו חברי המשלחת של העדה הבוכרית אל הרבי, וזכו ב'יחידות כללית' קצרה לפני שנכנסו כ"א באופן פרטי ל'יחידות' כמקובל ● בשיחה, הנחשפת לראשונה מגדיר הרבי את המסר העיקרי של חודש אדר וימי הפורים, שמס"נ של כל היהודים עמדה להם מול גזירות הצורר המן ● ה'יחידות' תצא לאור במסגרת המהדורה החדשה של שישים כרכי 'תורת מנחם' שתופיע לקראת יום הבהיר י"א ניסן ● כל הפרטים >>>
מערכת שטורעם
בימים אלו הסתיים הקונגרס השנתי ה-18 של יהדות בוכרה, שהחל בארץ הקודש, והמשיך בטשקנט בירת אוזבקיסטן, שם נחנך מקווה טהרה חדש ומפואר 'מי אולגה' לזכות רעייתו של הנגיד ר' לוי לבייב.

באירוע השתתפו הרב והשליח הראשי לרוסיה הרב בערל לאזאר, נשיא איגוד הקהילות במדינות חבר העמים וקונגרס יהודי בוכרה העולמי הנגיד ר' לוי ורעייתו אולגה לבייב, השליח הרב דוד מונדשיין, מנהל קרן לבייב וקרן 'אור אבנר חב"ד', רבני יהדות בוכרה מרחבי תבל, הרב הראשי לאוזבקיסטן השליח הרב ברוך אברמצ'ייב, ראש ממשלת אוזבקיסטן, שר החוץ, 20 שגרירים ממדינות שונות, ראשי הקהילה המקומית ושלוחים מרחבי חבר העמים.

הקשר העמוק והמיוחד, בין אדמו"רי חב"ד ליובאוויטש - כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר זי"ע, ליהדות בוכרה כבר נודע, ואף הוקדש לכך ספר מיוחד שיצא בשנים האחרונות, אולם בימים אלו נחשפה בהשגחה פרטית 'יחידות' מיוחדת לה זכו חברי משלחת נציגי העדה הבוכרית, לפני 55 שנה בדיוק, בראש חודש אדר ה'תשכ"ג.

באותה שנה, התבססה לראשונה הקהילה הבוכרית בארצות הברית, היה זה בשנת ה'תשכ"ג כאשר כמה עשרות משפחות של בני העדה הבוכרית הגיעו לחופי ארה"ב, והחלו להתמקם ברובע קווינס. כיום, חמישים וחמש שנים אחרי חיים ע"פ המשוער בארה"ב וקנדה קרוב לשמונים אלף נפשות של הקהילה הבוכרית.

ככל הנראה, לפני שכל אחד מחברי המשלחת זכה ל'יחידות' פרטית כפי שהיה נהוג באותן שנים בבית חיינו 770, נכנסו כולם כקבוצה ל'יחידות כללית'. בחלק מאותה 'יחידות' שהגיע לשולחן המערכת של 'ועד הנחות בלה"ק' - מכון ההוצאה לאור של תורת הרבי, מדבר הרבי על ענינו של חודש אדר שעיקרו ימי הפורים. נקודת הדברים, שאל מול זממו של צורר היהודים המן הרשע עמדו היהודים במסירות נפש על קיום התורה והמצוות, ובזכות זה נעשה להם נס ונהפך מיגון לשמחה. ההוראה מכך לכל הדורות, ממשיך הרבי, שבנוגע לשמירת תורה ומצוות אין להתחשב עם חשבונות על פי שכל ועל פי טבע.
א' באדר תשע"ח
 
 
 
 
פתיחת המקווה השבוע באוזבקיסטן
פתיחת המקווה השבוע באוזבקיסטן | צילום: שטורעם.נט