ב"ה מוצאי ש"ק, י"א אדר א' תשע"ט | 16.02.19
הדוכן בכינוס השלוחות
הדוכן בכינוס השלוחות
כל העולם 'בצוותא': השלוחות הצטרפו לספר התורה ההיסטורי לע"נ הרבנית

בסרטון שהופק במיוחד לרגל כינוס השלוחות, נראה מעמד כתיבת ספר התורה הראשון לעילוי נשמת הרבנית, , שנערך בימי ה'שבעה' בבית הרבי, ביוזמת נשי חב"ד בארצות הברית, והרבי הביע קורת רוח מהיוזמה הייחודית ● שלוחות רבות הצטרפו ליוזמה בדוכן ההרשמה המיוחד ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
במהלך כינוס השלוחות העולמי, התרגשו השלוחות מכל העולם לשמוע על היוזמה הייחודית של ארגון נשי ובנות חב"ד בארץ הקודש: 'בצוותא' - כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית מרת חיה-מושקא ע"ה, לרגל היארצייט ה-30.

בסרטון שהופק במיוחד לכינוס, נראה מעמד כתיבת ספר התורה הראשון לעילוי נשמת הרבנית, ביוזמת נשי חב"ד בארצות הברית. מעמד תחילת הכתיבה נערך בימי השבעה בבית הרבי והרבנית, כש"ק אדמו"ר זי"ע מביע קורת רוח מיוזמת הנשים הייחודית.

שליחות רבות ראו לעצמן זכות לקחת חלק בסגירת המעגל ההיסטורית, ולהצטרף בעת סגולה זו, בסמיכות ליארצייט ה-30, לספר התורה המיוחד. השליחות הצטרפו וצירפו את בני משפחותיהן לספר התורה בדוכן 'בצוותא' שהוקם בכינוס.

מאז החלה כתיבת ספר התורה בשבוע שעבר, הספיקו נשים רבות להתאחד ולהצטרף יחד עם בני משפחתן ליוזמה. 'בצוותא' מאחד בתוכו אנשים, נשים וטף, כל אחד במסלול המתאים לו וליכולותיו, כדי לגרום נחת רוח לרבי ולרבנית. בכינוס השלוחות מעגל האחדות הוסיף להתרחב ולהכיל בתוכו גם שליחות ומקורבות מהעולם כולו, יחד עם בני המשפחה והקהילה, כשכולם מצטרפים ליוזמה לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית.

והמעגל ממשיך להתרחב, היוזמה נמשכת במלוא העוצמה. ניתן להצטרף לספר התורה לעילוי נשמת הרבנית באחד ממסלולי ה'ע"ת' – על פי הגימטריה של שם הרבנית הצדקנית, חיה מושקא (בגימטריה 470 = ע"ת). המסלולים נבנו בהתאם לדברי הרבי בשיחת קודשו מכ"ב שבט תש"נ:

"להוסיף ולהרבות בצדקה בקשר עם היארצייט, ומה טוב – במספר ע"ת (470), גימטריא דשם הנפטרת... וכל המרבה הרי זה משובח – לא רק "עת" מטבעות קטנות... של נחושת, אלא "עת" מטבעות גדולות, ועד למטבעות של זהב... שכולל גם אבני שוהם... שלמעלה מזהב".

באתר 'בצוותא' ניתן לבחור במסלול נחושת, כסף, זהב או שוהם, ולקחת חלק בספר התורה המיוחד לעילוי נשמת הרבנית - לחצו כאן!
כ"ז בשבט תשע"ח