ב"ה יום שני, י"ג אדר א' תשע"ט | 18.02.19
הרבו תפילה: ר' חיים-מרדכי בן פסיה-לאה

ציבור אנ"ש מתבקש להוסיף באמירת תהילים פרקים כ' וס"ב וכן לערוך 'מי שברך' עבור ר' חיים-מרדכי בן פסיה-לאה מחשובי אנ"ש בבני-ברק לרפואה שלמה וקרובה ולאריכות ימים ושנים טובות בתוך שאר חולי ישראל ● בהזדמנות זו נזכיר, כי יש להמשיך ולהתפלל על התמים רפאל-שמואל בן סימה שהקב"ה יעשה לו נס ויתעורר מתרדמתו ויחזור לאיתנו תיכף ומיד ממש.
מערכת שטורעם
כ"ז בשבט תשע"ח