ב"ה ערב ש"ק, י"ז אדר א' תשע"ט | 22.02.19
בין אהבה לכבוד ■ בלוג שליחות

האם ישנו הבדל בין אהבה ובין כבוד? האם בהכרח כל אהבה מביאה עמה כבוד? ● השליח בבאזל שבשוויץ הרב זלמן וישצקי מגיש את הבלוג השבועי מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לבלוג המלא >>>
השליח הרב זלמן וישצקי, שווייץ
יש הבדל בין אהבה ובין כבוד? האם בהכרח כל אהבה מביאה עמה כבוד?

בסוף פרשת יתרו אומרת התורה "ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו". כלומר, אין לעשות מדרגות על המזבח, כי מדרגה תדרוש מהכהן לעשות פסיעות גסות שיש בהן משום בזיון האבנים, אבני המזבח. ואז בא רש"י ולומד מכאן התנהגות של דרך ארץ "והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן, אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון! חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה!

אבל רגע, למה צריך ללמוד לכבד בני אדם בקל וחומר מאבני המזבח? הרי יש לנו פסוק מפורש בתורה שאומר 'ואהבת לרעך כמוך', כלומר צריך לא רק לכבד, אלא ממש לאהוב. האם יש הבדל בין אהבה ובין כבוד?

לטעמי, אפשר לאהוב מישהו באמת ומכל הלב, ובכל זאת לא לכבד אותו מספיק. אהבה זה רגש לבבי, ואילו כבוד זה בעיקר ענין מעשי. כמו שאומרים חז"ל (קידושין לא ב) על הפסוק "כבד את אביך ואת אמך". ואיזהו כיבוד? וענו: מסייע לו בכל מה שצריך, מאכילו ומשקהו, ואם צריך – מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. מענין שזה קורה לנו בעיקר עם חברים מאוד קרובים, בני משפחה ובני זוג. לפעמים דווקא היכן שיש אהבה גדולה וגלויה, חסר הכבוד הבסיסי.

אולי זו הסיבה ש'כבד את אביך ואת אמך' שנראה על פניו מובן מאליו הוא חלק מעשרת הדברות, כי לאהוב קל, אבל לכבד צריך להתאמץ.

אולי זה ההסבר לעובדה שתלמידי רבי עקיבא שאמר "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה" לא נהגו כבוד זה בזה, כי אהבה וכבוד הם שני דברים נפרדים, והם בהחלט אהבו זה את זה, אבל בכבוד היה חסר.

בא רש"י ואומר: תקשיבו טוב, התורה כאן דרושת לכבד אבנים שאין בהם דעת, אבנים! יש ללמוד מכאן קל וחומר, לכבד בני אדם שיש בהם דעת ועשויים להקפיד ולהיפגע.

שבת שלום,
הרב זלמן וישצקי
י"ז בשבט תשע"ח