ב"ה ערב ש"ק, י"ז אדר א' תשע"ט | 22.02.19
'להבין עניין קבלת הנשיאות' / ר' שניאור-זלמן ברגר

"קבלת הנשיאות" - נושא המעורר סקרנות רבה אצל כל חסיד, מנער ועד זקן, אך כולל פרטים רבים ● לרגל י' שבט, הסופר החב"די ר' שניאור-זלמן ברגר מגיש את תמצית הדברים בשפה מובנת לכל מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● לכתבה המלאה >>>
ר' שניאור-זלמן ברגר
קבלת הנשיאות. נושא המעורר סקרנות רבה אצל כל חסיד מנער ועד זקן, אך הפרטים רבים הם ולרגל י' שבט, הנה תמצית הדברים בשפה מובנת לכל.

י' שבט תש"י, שבת בבוקר, אדמו"ר הריי"צ הסתלק. בא השמש.

שלושה ימים לאחר ההסתלקות הרב יצחק דובאוו מזקני החסידים באנגליה ששהה בבית חיינו, ניגש אל הרבי והפציר בו שיקבל את הנשיאות. המענה היה "דער רבי לעבט" – הרבי חי. הרב דובאוו לא הירפה ואמר כי אצל כל הרביים היה את העניין של חיים לאחר ההסתלקות ובכל אופן היה ממלא מקום. על כך השיב הרבי: מה אתם חושבים (ואמר את שמו הקדוש) הוא רבי?

בימים הבאים, בחודשים הבאים, היו  מי שהובילו את קבלת הנשיאות, ההתקשרות לרבי, הללו שהכירו את הרבי אם ברוסיה ואם בצרפת ובארצות הברית, ידעו והבינו כי הרבי הוא ממשיך שושלת הזהב החב"דית ולכן פעלו בפומבי ובחשאי, במכתבים, דיונים, אסיפות והחתמות - והכל כדי שהרבי יסכים לקבל על עצמו את נשיאות חב"ד, ובמקביל שהחסידים בכל רחבי תבל יתאחדו סביב נשיאותו של הרבי. בבית חיינו, חשובי החסידים פעלו בכל דרך להכתרת הרבי, ובארץ הקודש, צרפת, ומדינות אחרות, דאגו לשגר מכתבי התקשרות לרבי. בארץ הקודש נערכו שני כינוסי התקשרות מרכזיים, האחד בישיבת תומכי תמימים בלוד, והשני בירושלים, וחשובי החסידים הבהירו עד כמה נחוץ שהרבי יקבל את הנשיאות ובמהרה. אך לכל הקריאות והמכתבים, הרבי השיב בשלילה.

החסידים החלו לתת לרבי פ"נים למרות שסירב, את הפ"נים הקריא על ציון אדמו"ר הריי"צ. היו חסידים שהתעקשו להתקבל ליחידות, הרבי סירב ולבסוף החל לקבל חסידים ליחידות. בתחילה היו אלו חסידים בודדים ובמשך הזמן נהיה סדר מיוחד של השעות בהם הרבי קיבל את החסידים והתמימים ליחידות. הרבי ענה לשאלות ונתן הוראות וגם בירך ומופתים רבים התפרסמו כבר באותה תקופה. באותם ימים הירבה הרבי לומר כי עליו לקבל הוראות בכדי לקבל את כתר הנשיאות. בב' אייר נסעו מניין מחשובי החסידים לציון אדמו"ר הריי"צ ושם התפללו וביקשו כי הרבי יקבל את עול הנשיאות. בימים שלאחר מכן נפוצה שמועה כי הרבי הפסיק להשתמש בביטוי שעליו לקבל הוראות…

בשנה שלאחר ההסתלקות הרבי התוועד בהזדמנויות רבות. ובז' תמוז יצאה לראשונה שיחה מוגהת. כאשר הכינו את השיחה לדפוס כתבו המניחים על השיחה "הוגה על ידי כ"ק שליט"א", הרבי תיקן "ע"י הרמ"ש שליט"א". בח"י אלול כתב הרבי מכתב כללי ראשון. המכתב נכתב הן בלשון הקודש והן באידיש. בערב יום הכיפורים חילק הרבי לעקח לזקני החסידים על פי בקשתם. בחודשים כסלו וטבת תשי"א, רמז הרבי בשיחותיו על כך שהוא מוכן לקבל את הנשיאות. ובכ"ו טבת פורסמו בעיתונות היהודית בניו יורק ידיעות בהן נאמר כי חסידי חב"ד קיבלו על עצמם את הרבי כממלא מקום של אדמו"ר הריי"צ. בידיעות גם נכתב על כתבי התקשרות שהוגשו, וכי קבלת הנשיאות הרישמית תהיה בי' שבט תשי"א. כאשר נודע דבר הידיעות לרבי ביקש ממזכירו הרב חדקוב להכניס הכחשה בעיתונים על קבלת הנשיאות. הרב חודקוב גילה זאת לכמה מזקני החסידים, והם באו והתחננו לרבי שלא יצטרכו להכניס הכחשה, לאחר תחנונים רבים הרבי נעתר להם. שבוע לאחר מכן בג' שבט כבר פורסמו מודעות רשמיות מטעם חב"ד על קבלת הנשיאות.

במוצאי י' שבט תשי"א נאספו קהל החסידים להתוועדות עם הרבי ב-770. כשעה לאחרי תחילת ההתוועדות ביקש הרב אברהם סנדר נמצוב  מהרבי לומר חסידות. הבקשה הייתה בשם כל הקהל. ואכן בשעה עשר וארבעים דקות פתח הרבי את המאמר באתי לגני. בסיום ההתוועדות, כאשר הרבי יצא, פצחו החסידים בריקוד שמחה והיה חסיד ששמח במיוחד, כפי שסיפר לי החוזר הרב יואל כהן: "היה ניתן להבחין איך שהרב אלי' ייאכיל סימפסאן שפעל רבות בכדי שהרבי יקבל את הנשיאות, שמח באמת, שמחה שבאה מהלב. למרות היותו מתון ומאופק בדרך כלל, הפעם ראו עליו שמחה גדולה ומיוחדת, שהנה הרבי ברוך השם קיבל את הנשיאות, והשלשלת החב"דית נמשכת".
י' בשבט תשע"ח