ב"ה יום חמישי, ט"ז אדר א' תשע"ט | 21.02.19
השלוחים הרבנים וובר ומוסקוביץ' עם הספר החדש
השלוחים הרבנים וובר ומוסקוביץ' עם הספר החדש צילום: שטורעם.נט
מתנה לרבי ליו"ד שבט: 'לקוטי שיחות' ברוסית

ברשת 'כולל תורה' ממשיכים להפתיע: לכבוד היום הגדול והקדוש יו"ד שבט הרשת הוציאה לאור כרך ראשון של ספר בראשית ובו מבחר שיחות מתוך 'ליקוטי שיחות' בתרגום מקביל לרוסית וללה"ק ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
לקראת יום הבהיר י' שבט חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר זי"ע נשיא דורנו, הוציאה לאור רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופה - בראשות הרב בנציון ליפסקר והרב משה וובר - לראשונה כרך ראשון מהודר, תורה נאה בכלי נאה, 350 עמודים מלאים במבחר שיחות של הרבי מתוך סדרת הט"ל ליקוטי שיחות.

השיחות נבחרו בקפידה ע"י חבר ועד צוות ההיגוי של כולל תורה - הרב שניאור זלמן קוט, מהשלוחים לריגא, והוכנו שתי שיחות לכל פרשה בספר בראשית, עוצבו ביד אומן ע"י אומני העיצוב והדפוס הו"ל של ספרי חזק בראשות הרב אלי וילהלם ובניו המסורים, והובאו לדפוס ברמתם הגבוהה, בזכות השליח ורבה הראשי של העיר חרקוב הרב משה מוסקוביץ'.

העורך הראשי של רשת כולל תורה, הרב עקיבא נימוי שידיו רב לו בתחום זה, בחר את טובי המתרגמים בתחום זה, ר' גרשון פלאיי ר' חיים פילצ'ר ור' אברהם גלובוטשוב, כדי להביא את תורתו הקדושה של הרבי בבהירות והבנה - ויחדיו בכוחות משותפים הביאו את התוצאה המדהימה ובשורה מרנינה לשלוחים ואנ"ש הפועלים עם מקורבים דוברי רוסית.

מעלה יתירה בספר מהודר זה, השיחות מובאות לראשונה בצורת הדף ומקבילות להפליא בתרגום, וכל זה הודות למכון לוי יצחק בראשות הרב יוסף יצחק ליברוב, והוצאת הספרים קה"ת, שפתח בפנינו את אוצרו הבלום, ואפשר להשתמש עם השיחות המתורגמות ללה"ק, כפי שיו"ל במהלך שנים רבות, ובמקביל תורגמו השיחות לתועלת הלומדים.

אמש, בחתונת השלוחים משפחות וילהלם - אלפרין, אשר התקיימה בפאר והדר ובשמחה עצומה בז'יטומיר, קבלו השלוחים את הספר בהפתעה גמורה ובשמחה גלויה: אחד השלוחים התבטא: "עידן חדש בהבאת שיחות הרבי ליהודים הדוברים את השפה הרוסית, בתרגום משובח ומובן, כאשר הקורא יכול ללמוד את שיחות הרבי - בדיוק ככל חסיד מן השורה".

כרך זה, הוא הראשון מתוך חמשת הכרכים שיצאו לאור בע"ה עד ג' תמוז, כל הכרכים יהיו זהים ברמתם, באיכותם הפנימי והחיצוני.

את הספר יהיה ניתן להשיג במערכת ההו"ל של כולל תורה, ובחנויות המובחרות כבר בזמן הקרוב.

עידן חדש זה של הו"ל של סדרת ספרים חדשה ונחוצה למקרובים דוברי השפה הרוסית, וודאי גורמת נח"ר למשלח, ודבר בעיתו מה טוב, ומביאה ברכה לתורם העיקרי הנדיב ר' יצחק בן לאה - לזכות משפחתו.
ט' בשבט תשע"ח