ב"ה מוצאי ש"ק, ז' טבת תשע"ט | 15.12.18
כותב השורות והרב מטוסוב מעניקים לרב מאמאמן זצ"ל את הספר 'חב"ד במרוקו'
כותב השורות והרב מטוסוב מעניקים לרב מאמאמן זצ"ל את הספר 'חב"ד במרוקו' צילום: שטורעם.נט
הברכה של הרבי לזקן רבני מרוקו זצ"ל

זקן רבני מרוקו הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל הלך לעולמו בשבת האחרונה והוא בן 100 ● הסופר החסידי ר' שניאור-זלמן ברגר, שכתב את הספר 'חב"ד במרוקו' כותב ל'שטורעם' על אודות הקשר המיוחד שלו עם הרבי לאורך השנים ● לכתבה המלאה >>>
הסופר ר' שניאור-זלמן ברגר
זקן רבני מרוקו הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל הלך לעולמו בשבת האחרונה והוא בן 100. בעקבות פטירתו יצאו הודעות אבל מיוחדות מראשי העולם הספרדי ומבכירי הדיינים. לבקשת רבים, אכתוב אודות הקשר עם הרבי.

הרב יהושע מאמאן, נחשב לדיין מכובד בגיל צעיר, וכיהן בדיינות ורבנות בערי מרוקו ולאחר עלותו לארץ הקודש, כיהן בדיינות ורבנות בערי ארץ הקודש, עד אשר התמנה לחבר בית הדין הגדול לערעורים. במהלך השנים הוציא ספרים חשובים, ופסקי הלכה רבים, וכזקן רבני מרוקו, נחשב לדמות רוחנית עליונה, אצל יהדות מרוקו, וכפי שניתן לראות בכלי התקשורת, רבנים ואישי ציבור נהגו לבקרו בביתו, כדי לשמוע דברי הלכה וברכה.

בשעות אלו, כאשר רבים עושים דרכם אל ההלוייה שתחל מישיבת 'פורת יוסף' בהשתתפות המונים, אכתוב בקצרה, כי כבר בשנת תשט"ז בעת שכיהן כסגן אב בית הדין בראבאט בירת מרוקו, שיגר לרבי את ספרו "שתי ידות" ובשנים הבאות המשיך לשלוח לרבי ספרים, וקיבל מהרבי ספרי חסידות ולבקשתו הרבי הורה לשלוחים במרוקו, להעניק לרב מאמאן את סדרת הספרים 'שדי חמד' שיצא לאור על ידי הוצאת קה"ת בניו יורק.

במכתב מיוחד מי' באב תשט"ז, הרב מאמאן ביקש מהרבי ברכה עבורו ועבור בני משפחתו וברכה מיוחדת ביקש לבעיה רפואית בעיניים, והרבי משיב לו באגרת מט"ו מנחם אב, כי יזכירו בציון כ"ק אדמו"ר הריי"צ ולגבי הברכה בעיניים, הרבי כותב לו כי ידוע מאמר רז"ל שיין לקידוש ולהבדלה הוא סגולה למאור עיניו של אדם. וכבר רמזו דורשי רשומות כי יין בגימטריא עי"ן. ובחסידות ידוע כי הראיה כפשוטה תלויה בהראיה ברוחניות וכפי שאדמו"ר הזקן כותב בתניא: "ואיזהו חכם הרואה כו' [את הנולד], פירוש שרואה כל דבר איך נולד ונתהווה מאין ליש בדבר ה' ורוח פיו".

חלפו שישים שנה מאז ברכת הרבי לרפואת עיני הדיין, ולפני כשנה, זכיתי לבקרו -  יחד עם הרב ראובן מטוסוב שליח הרבי ללשכה בצרפת, והדיין הרב יעקב חביב - והנה כאשר נכנסנו הרב מאמאן והוא בן 99 מתפלל ערבית מתוך סידור, ועל שולחנו ספרי הלכה חשובים וכאשר הענקנו לו את הספר "חב"ד במרוקו", דפדף במשך זמן ארוך, ובכל פעם שראה תמונות הצדיקים - הרבי, הבבא סאלי, הבבא מאיר ועוד, נישק עם ידו את התמונה. לקרוא את ברכת הרבי משנת תשט"ז, לפני למעלה משישים שנה, ולראות בהתגשמות הברכה -  רב בן 99 לומד, קורא ומתפלל, והכל מתוך הספר, זה מעורר התפעלות עצומה מכוח ברכתו של הרבי.
כ"ז בטבת תשע"ח