ב"ה מוצאי ש"ק, ז' טבת תשע"ט | 15.12.18
המבחן הארצי בשולחן ערוך הרב, אמש
המבחן הארצי בשולחן ערוך הרב, אמש
אשרי עין ראתה זאת: 1,200 נבחנים בשו"ע הרב

במעמד אדיר ורב רושם התקבצו תחת קורת גג אחת, כאלף ומאתיים אברכים מכל חוגי היהדות התורנית ומכל קצות הארץ, באור לכ"ד בטבת, יום הילולת רבנו הזקן נ"ע, למבחן ארצי ב'שלחן ערוך הרב', ביוזמת מוסדות 'תפארת רפאל' בראשות הרב אברהם אלאשוילי ● לסיקור מלא וגלריית תמונות מרנינה >>>
כתב שטורעם
נחת רוח לבעל ההילולא: במעמד אדיר ורב רושם התקבצו תחת קורת גג אחת, כאלף ומאתיים אברכים מכל חוגי היהדות התורנית ומכל קצות הארץ, באור לכ"ד בטבת, יום הילולת רבנו הזקן נ"ע, למבחן ארצי ב'שלחן ערוך הרב'.


במשך כשעתיים תמימות גדשו את האולם הענק והגדול של 'כתר הרימון' בבני ברק מאות אברכים עמלי תורה, כשהם שוקדים על המבחן הגדול והמאתגר. המעמד הגדול, לרבות כל מסכת ההכנות שקדמה לו, אורגן בידי הוועדה להנחלת שו"ע הרב שע"י מוסדות 'תפארת רפאל' בראשות הרב אברהם אלאשוילי ובתמיכת הנדיב הדגול ר' יצחק מירילאשוילי.

במשך החודשיים האחרונים מאז הוכרז על המבחן נושא המלגות, נרשמו מאות רבות של אברכים מכל קצות הארץ למבחן. כל אברך שנרשם קיבל חוברת מיוחדת המכילה את הלכות ברכת המזון ושאר הלכות ברכות שעליהם נערך המבחן עם ביאור קצר של הרב אלאשוילי, שידיו רב לו כמי שנמנה עם עורכי המהדורה החדשה של שו"ע אדמוה"ז וכמחברם של עשרות ספרים בתורת אדמוה"ז בהלכה ובחסידות.

מדהים, מרגש ומפעים היה לראות את הרצינות הרבה ועמל התורה שהזדעקו מארשת האברכים כולם, בעודם רכונים, במשך שעתיים תמימות, על המבחן שמנה 50 שאלות בשיטה אמריקנית. לאורך האולם הגדול הוקצו מראש מקומות ל'משיבים' תלמידי חכמים שביארו למתקשים את מהות השאלות השונות וכוונת מחברן.

בדיוק בשעה 20:15, אחרי שעתיים תמימות שהוקצו למבחן עצמו, ולאחר איסוף כל דפי המבחנים, ניצב הרב אלאשוילי בדוכן והקריא את כל התשובות הנכונות. משתתפי האירוע קיבלו לאחר המבחן שי: שו"ע הרב המבואר הלכות תפילה.

את המעמד הנחה לכל אורכו הרב מנחם קעניג, צוות מיוחד של משגיחים ורכזים, פיקח על הסדר המופתי לכל אורך המעמד.

במשך שעה ארוכה, לאחר תום המעמד התגודדו מאות אברכים סביב הרב אלאשוילי ושוחחו עמו בלהט והודו לו על המבחן המאתגר ועל כך שניתן להם להכיר מקרוב ביתר שאת את העומק של שו"ע אדמו"ר הזקן. חלקם אף אמרו שמכאן ולהבא ברכת המזון שלהם תהיה שונה מאשר לפני כן.

היה זה מחזה מרנין שלבטח לא יישכח מקרב כל מי שזכה ליטול בו חלק.

צפו בגלריית ענק:
כ"ד בטבת תשע"ח