ב"ה מוצאי ש"ק, ז' טבת תשע"ט | 15.12.18
"נשמה חדשה". הרבי וה'אלטער רבי'
"נשמה חדשה". הרבי וה'אלטער רבי'
הרבי על התוועדות כ"ד טבת: "פועל ישועות"

לרגל כ"ד טבת, יום ההילולא של כ"ק רבנו הזקן נ"ע, אנו מגישים את דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע שנאמרו בהתוועדות יום ההילולא כ"ד טבת בתשכ"ג על המשתתפים בהתוועדות לכבוד ה'אלטער רבי' ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
לרגל כ"ד טבת, יום ההילולא של הוד כ"ק רבנו הזקן נ"ע, אנו מגישים את דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע שנאמרו בהתוועדות יום ההילולא כ"ד טבת בתשכ"ג על המשתתפים בהתוועדות לכבוד ה'אלטער רבי':

"המשתתתפים בהתוועדות הילולא נותנים פדיון לרבינו הזקן בעצמו, שהי' נשמה חדשה.. ובודאי שענין זה "פועל ישועות", ולא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות, ולא רק בדברים המוכרחים, אלא גם בעניני מותרות".
כ"ד בטבת תשע"ח