ב"ה יום ראשון, י"ב חשוון תשע"ט | 21.10.18
ר' שלום רובשקין לשלוחים: התגייסו לטובת ס"ת הכללי

במושב המרכזי של כינוס השלוחים צפו השלוחים בשידור וידיאו מר' שלום-מרדכי רובשקין בפנייה נרגשת לשלוחים • רובשקין שיתף את תחושותיו האישיות על כך שבזכות האחדות של כלל ישראל הוא זכה לגאולה פרטית ומבקש מהשלוחים לפעול לאחדות ישראל באמצעות רישום יהודים לספר תורה הכללי • הדברים נאמרו בהמשך לדבריו של יו"ר הועד לכתיבת ס"ת הכללי, הרב משה שמואל אוירכמן, שעורר את השלוחים להירתם למבצע • לצפייה בוידיאו ולתמליל המלא >>>
מערכת שטורעם


"שלום וברכה אחיי היקרים, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" - במילים מרגשות אלו פתח ר' שלום מרדכי רובשקין את דבריו ששודרו בשידור ישיר בכינוס השלוחים הארצי היום בצפת.

‎"זהו כבוד גדול עבורי שאני יכול להצטרף אליכם ולדבר אליכם בכינוס, ולשתף איתכם את הגאולה הפרטית העצומה שה' עשה לי, עם הנס שה' עשה לי, באיחוד עם המשפחה שלי.

‎זה ברור שהנס שה' עשה הגיע על-ידי אהבת ישראל ואחדות ישראל שלנו, של כל היהודים שהתאחדו בתפילה ועם אמונה ובטחון בהקב"ה שישלח לנו את הישועה, וברוך ה' הישועה באה ב'זאת חנוכה', שזהו זמן של אור, ועכשיו אנחנו כולם מודים להקב"ה על הישועה הגדולה.

‎אז בואו נמשיך את האהבת ישראל ואחדות ישראל העצומים האלו, על-ידי התאחדות בקניית אות בספר תורה הכללי, כי הרי על-ידי התורה כולנו מאוחדים בתורה אחת, ולכל יהודי יש אות בספר תורה ברוחניות, וכשרוכשים אות בספר תורה בגשמיות אזי אנחנו נעשים שותפים בספר תורה אחד.

‎'ברכנו אבינו כולנו כאחד', הקב"ה מברך אותנו כשכולנו ביחד, ומברך בבני חיי ומזוני רוויחי, ובכולם רוויחי, בטוב הנראה והנגלה, ובכל המצטרך.

‎כמו שהמדרש מביא ש'אין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם באגודה אחת', אז על-ידי עבודה קשה לאחד הרבה יהודים בספר תורה אחד - כולנו נזכה לגאולה כללית, לגאולה שלימה שאנחנו מחכים לה כ"כ הרבה זמן, עם משיח צדקנו, במהרה בימינו ממש".

הדברים נאמרו בהמשך לדברים שנשא במהלך הכינוס, יו"ר הועד לכתיבת ס"ת הכללי, הרב משה שמואל אוירכמן, שעורר את השלוחים להירתם למבצע רישום ענק - בשיתוף הועד לכתיבת ס"ת הכללי ביחד עם מרכז צעירי אגודת חב"ד - שיאחד את כלל ישראל באמצעות רישום ורכישת אותיות לספר תורה הכללי שנכתב על פי הוראת הרבי.

לפני ההקרנה עודד יו"ר אגף הסניפים הרב נפתלי ליפסקר את כל השלוחים להצטרף בכל הכח למבצע החשוב שכל כך נגע לרבי.

כ"ג בטבת תשע"ח