ב"ה יום חמישי, ו' ניסן תשע"ח | 22.03.18
מיניסוטה: השלוחה מרת מינדי פעלער ע"ה
מערכת שטורעם
י"ח בכסלו תשע"ח