ב"ה יום חמישי, ה' טבת תשע"ט | 13.12.18
מיניסוטה: השלוחה מרת מינדי פעלער ע"ה
מערכת שטורעם
י"ח בכסלו תשע"ח