ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח כסלו תשע"ח | 16.12.17
מיניסוטה: השלוחה מרת מינדי פעלער ע"ה
מערכת שטורעם
י"ח בכסלו תשע"ח