ב"ה ערב ש"ק, ט' תמוז תשע"ח | 22.06.18
מיניסוטה: השלוחה מרת מינדי פעלער ע"ה
מערכת שטורעם
י"ח בכסלו תשע"ח