ב"ה יום שלישי, ט' תשרי תשע"ט | 18.09.18
מיניסוטה: השלוחה מרת מינדי פעלער ע"ה
מערכת שטורעם
י"ח בכסלו תשע"ח