ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח כסלו תשע"ח | 16.12.17
הרבו תפילה לרפואת חיים בן מאניה

חיים בן מאניה, יהודי שמסייע לשלוחי הרבי, זקוק לתפילותיכם. אנא אמרו פרק כ' לרפואתו השלמה והמהירה.
מערכת שטורעם
י"ח בכסלו תשע"ח