ב"ה מוצאי ש"ק, ט' כסלו תשע"ט | 17.11.18
צילום: שטורעם
מאנסי: הרב חיים שלום דייטש בהתוועדות לרגל חג הגאולה

"זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ויתעוררו אלפי לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב", כך כותב אדמו"ר הזקן נ"ע ● במאנסי, זה התקיים – כבכל שנה – במוצש"ק שעבר, פרשת וישלח. מאות יהודים מכל גווני הקשת ובהשתתפות רבנים חשובים מהעיר ומחוצה לה, התאספו באולם הגדול והמפואר "ווילחאוויץ", להשתתף ולשמוח בשמחת גאולת אדמו"ר הזקן ממאסרו, ואיתו עמו תורת החסידות ● לסיקור ולגלריית תמונות>>>
כתב שטורעם בארה"ב
"זה היום יוקבע למועד תמידי בישראל, אשר בו יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ויתעוררו אלפי לבבות בישראל בתשובה ועבודה שבלב", כך כותב אדמו"ר הזקן נ"ע.

במאנסי, זה התקיים– כבכל שנה – במוצש"ק שעבר, פרשת וישלח. מאות יהודיםמכל גווני הקשת ובהשתתפות רבנים חשובים מהעיר ומחוצה לה, התאספו באולם הגדול והמפואר "ווילחאוויץ", להשתתף ולשמוח בשמחת גאולת אדמו"ר הזקן ממאסרו, ואיתו עמו תורת החסידות.
האירוע אורגן ע"י מרכז 'היכל מנחם' המקומי, בניהולו של השלוחים הרב דוד שי' אבערלאנדער, ואביו, רב הקהילה, הגאון הרב גדלי' אבערלאנדער שי'.
הערב נפתח ע"י המנחה הרב אהרן דוד גאנץ שי'.ובהמשך בנאומו של הרה"ח הרב חיים שוחט שי', רב קהילת אנשי ספרד, וועסלי היללס – שהרחיב אודות חידושו של הבעש"ט, הנוגע בכמה וכמה מישורים בעבודת השם; ונאומו של רב הקהילה, הגאון הרב גדלי' אבערלאנדער שי' – שהסביר בטוב טעם איך שחסידות היא "אור וחיות", והמיוחדות של חסידות חב"ד, בהבנה והשגה שכלית דוקא.
שיא האירוע היה, עם נאומו המיוחד של הגאון החסיד הרב חיים שלום דייטש שי', שהרחיב בענין "אהבת ישראל – יסוד עיקרי בתורת הבעש"ט".
במשך הערב, התקיים "מכירת ספרי חסידות – במחירשל פעם בשנה", ונמכרו אלפי ספרי חסידות בהנחותמיוחדות. כמו"כ, קיבלו כל המשתתפים תשורה מיוחדת "אהבת ישראל ע"פ תורת הבעש"ט"–מאמר עשיר ומפורט על התוכן והמשמעות הפנימית של מצות אהבת ישראל ע"פ משנת החסידות; ובסופו, עובדות ופתגמים מגדולי הצדיקים ההולכים באורו של הבעש"ט, השופכים אור בהיר על החשיבות המיוחדת שנודעה בתורת החסידות לאהבת ישראל כלפי כל יהודי באשר הוא.
בין הנואמים, ניגנו מקהלת האחים רייבין ניגוני התוועדות, ובסיומו ניגון ד' בבות לאדה"ז נ"ע, ופצחו בריקודים סוחפים.
בסיום אירוע הרשמי, התיישבו הקהל להתוועדות חסידית עם הרב דייטש שי', עד לשעות הקטנות של הלילה.
י"ז בכסלו תשע"ח