ב"ה יום שלישי, ד' ניסן תשע"ח | 20.03.18
צילום: שייע
מוסקבה: שמחת משפחות פלדמן - קופרמן

השבוע נערכה במוסקבה שמחת החתונה למשפחות פלדמן, סידני - קופרמן, מוסקבה ● בתמונה סב החתן הרב יקותיאל פרקש מירושלים בעריכת הכתובה
כתב שטורעם ברוסיה
י"ג בכסלו תשע"ח