ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח כסלו תשע"ח | 16.12.17
בנמל התעופה בפאריז: הנחת תפילין מרגשת לקרקפתא

בנמל התעופה בפאריז: השליח הרב מנחם לאלום מנתניה פגש בחזרתו מ'כינוס השלוחים' ביהודי שהיה בגדר 'קרקפתא דלא מנח תפילין' ● הרב לאלום האמון בהנחות תפילין לציבור רחב ערך הנחת תפילין מרגשת ליהודי ● לתמונה מוגדלת>>>
מערכת שטורעם
י"ב בכסלו תשע"ח