ב"ה ערב ש"ק, י" חשוון תשע"ט | 19.10.18
הגיגים לפרשת ויצא ■ הגב' רבקה ערנטרוי

עוד רחל מתגלמת בהרמוניה של יופי התואר של תוי פניה ובהדר הזריחה הקורנת של יופי מראן, הרי לעומתה, יופיה הטמיר של לאה הוא כמוס ונעלם והיא נחשבת שנואה.... מקופחת?... מדוע, אכן, נעלמו החן וההדר האלה מתפיסתו הנשגבה של יעקב והוא חש נלאה (לאה) ומתייגע בקשר שלו עימה... היתכן? ואולם, ה' חמל על לאה ופתח את רחמה ורחל עקרה ותקנא בה רחל.. ● מאמר תורני ומעמיק מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס - מיוחד למגזין 'עונג חב"ד' ב'שטורעם' ● למאמר המלא>>>
הגב' רבקה ערנטרוי, קראון-הייטס
ולאה משוטטת והלב דופק...

מהי המסקנה המעשית... מוסר ההשכל והלקח המופקים מהעובדות המתמיהות הבאות?

עוד רחל מתגלמת בהרמוניה של יופי התואר של תוי פניה ובהדר הזריחה הקורנת של יופי מראן, הרי לעומתה, יופיה הטמיר של לאה הוא כמוס ונעלם והיא נחשבת שנואה.... מקופחת?...

מדוע, אכן, נעלמו החן וההדר האלה מתפיסתו הנשגבה של יעקב והוא חש נלאה (לאה) ומתייגע בקשר שלו עימה... היתכן?

ואולם, ה' חמל על לאה ופתח את רחמה ורחל עקרה ותקנא בה רחל...

הכלום, היוו יופיה האצילי של רחל והחן הקורן במאור פניה את הנסיבות לאהבה העזה שרחש לה יעקב ואת מחיר העקרות הכבד ששילמה רחל תחת אלה?

כל הפרטים הנ"ל מהווים השלכות ונסיבות תכנית האלוקית ולאופן שיד ההשגחה העליונה מסובבת את העולם.

רחל משקפת את העולם המעשי ואשר ההמשכה האלוקית אליו נעשית בהתגלמות של "דיבור"... של ביטוי והבעה באותיות גשמיות ואכן, יופי התואר (תווי הפנים) והחן שבמראה הזורח של פניה מהווים, למעשה, סמל לכלים נאים שמכינים כאן למטה והמכשירים את העולם לקבל את פני השכינה בזריחתה הקורנת!

בעוד תווי הפנים מהווים את עולם הרגש המתגלה כלפי חוץ בכל הדרו, בסמל של קיום מצוות מעשיות מהודרות (תווי פנים גשמיים), הרי שזריחת המראה משקפת את הרגש הפנימי... את התשוקה העזה יותר המקננת בתוכי ובפנים והבאה לבטויה בלימוד הרז והסוד שבתורה המקנה עוז ותושיה... עוז לנפש האלוקית ומתשת את הבהמית...

יעקב השתוקק אליה מאוד משום שהוא ראה בה עזר עז עבורו את מוקד מימוש שליחותו להמשיך אורות אלוקיים של שיא - בסמל של אות הי' שבשמו לעולם של "עקב" שהוא תחתון ושפל...

ולכן, היתה רחל עקרה היות והמשכה של זריחה אלוקית שהיא אדירה ביותר לעולם שפל כ"כ נחשבת כהולדה... כהוצאה לפועל... כמימוש והפער האדיר והעצום הזה בין שני העולמות גורם שהדבר הזה הוא כמעט בלתי אפשרי!

לאה משקפת עולם של מחשבה שהיא למעשה קודמת ועילאית לעולם הרגש שמגלם יעקב בהתמזגות עצומה שלו במידת הרחמים והוא לא היה מסוגל להכיר בערכה הנעלה...

שהרי עולם המחשבה הוא המוליד את הרגש, (ששה רגשות - ששה שבטים) וכך היא תופסת את מקומו של המשפיע...

ומאחר והמחשבה עמוקה היא וטמירה והיא אינה חדלה לעולם - היא מלאה (לאה) מעייפת ומייגעת וגורמת לרגשות שליליים ולכן נערים בועטים אם מעמיסים עליהם חומר לימודי ללא הרפיה...

ואף שהמחשבה עשויה אף היא להיות מושפעת... מקבלת מהרגש כך שיעקב דווקא הוא משפיע של לאה ואז כרוכה המחשבה ברגש והוגה רבות בעובדות מענגות כ"כ ומשמחות מאוד והיא רוגשת... ואולם,

מאחר שעונג זה הוא תמידי ואינו פוסק לעולם כי המחשבה אינה פוסקת בשל היותה מחוברת הדוקות לנפש - הרי היא מלאה אף את יעקב המשפיע היות והוא אינו חדל להשפיע והיא נלאית כי היא אינה פוסקת מהיות המקבלת...

ולכן נקל להבין מדוע נמשך כ"כ יעקב אחר רחל המסמלת את עולם הדיבור היות ועולם הדבור פוסק וחדל לעיתים וזאת משום שהדיבור מנותק מחיים העצמיים של האדם יחסית לעולם המחשבה ולכן התחושה בעונג נעימה ומהנית יותר...

ויעקב נישא לה בהסח הדעת משום שכל מציאותה של לאה היתה טמירה, כמוסה ונעלית כ"כ מתפיסתו אך אלוקים סבב זאת היות ויעקב המסמל את עולם הרגש הוצרך גם להיות המשפיע של לאה - של עולם המחשבה שהמחשבה תהיה כרוכה ומתעסקת עם ההגי של הרגש!

עולמה החשאי והכמוס של לאה אינו מניח דליפה של חיצונים אליה והיא מסמלת את אות הם (מ' סתומה) הבולמת כל פירצה מסוכנת, בעוד רחל מסמלת את המ' הפתוחה המושכת אליה דרך הפתח שבתחתית המ' - יניקה של חיצונים בגלות...

ולכן מתלווה אלינו דווקא לאה בגלות - כמוסה ונעלמת ובנשואיה עם יעקוב מתאפשרת בגלות התנשאותם של הניצוצות הזכים מעולם המצוות שאנו מבצעים...

אך משמעותם הזורחת והבהירה נעלמת מאיתנו בשל הזריחה הקורנת שלהם ובשל הצימצום והשפל שבהוויתינו הנוכחית ורק באחרית הימים נעמוד על ניצוצות אלה מקרוב בהשגתנו שתתרחב ובתפיסתנו שתעשה עמוקה יותרוצלולה...

ואז גם לאה תתגלם בפנינו בתור האהובה... וזו שהיתה שנואה הפכה למיוחלת וזאת בשל אותו תהליך של תשובה שזדונות הפכו לזכויות והחושך והקדרות הפכו לאור גדול!

ומה שהיה שנואי ודחוי כ"כ בשל כלי התפיסה האפורים והדלים שלנו ולא ידענו להכיר... להעריך... עתה נעשית לאה המיוחלת והזורחת!

ובעת הגלות הנוכחית משוטטת לה לאה בהשגחה העליונה על עם ישראל...

משוטטת בנישואיה הבלתי חדלים עם יעקב כשעולם המחשבה שלה מושפע והמקבל מהרגש ...

ואין זו בחינת מחשבה המסתלקת בעת השינה אך היא משוטטת בשינה הגלותית ישנה וליבה ער...

הלב דופק כי הדם שוקק בו והחלל שבלב נפער ומניח לחיים לקלוח לתוכי הגולה שתהפך במהרה לגאולה. אמן!

(מעובד עפ"י תורה אור ותורת חיים לאדמו"ר האמצעי פרשת ויצא)

ו' בכסלו תשע"ח