ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח כסלו תשע"ח | 16.12.17
צילום: מרדכי לובעצקי
מאות בהלווית ר' אלתר הראל ע"ה - צרפת

מאות מאנ"ש והמקורבים השתתפו בפאריז בלוויתו של ר' אלתר הראל ע"ה שנלב"ע בדמי חייו והוא כבן 51 ● לתמונות מהצלם מרדכי לובעצקי>>>
מערכת שטורעם
ד' בכסלו תשע"ח