ב"ה מוצאי ש"ק, ז' טבת תשע"ט | 15.12.18
במענה לשליח: הרבי מעיד על עצמו "נמצא אתך במדריד"

"הבעש"ט אומר שכשיהודי חושב על מדריד. הוא עצמו נמצא במדריד" ● מענה נדיר ומרגש בכתב יד קודשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע מתוך ההוספה לחוברת התוועדויות שיוצאת לאור השבוע ● לצילום המלא>>>
כתב שטורעם בארה"ב
בעוד ימים ספורים ייפתח בחצרות קדשינו "כינוס השלוחים העולמי", המציין מלאות 30 שנה מאז הורה הרבי להפוך את הכינוס ל"עולמי". אלפי שלוחים של הרבי יגיעו מכל קצוות תבל להשתתף בכינוס שיתקיים מיום רביעי הבעל"ט עד יום שני יום הבהיר ב' כסלו – שלושים שנה (ה'תשמ"ח – ה'תשע"ח).

הכינוס יעמוד גם בסימן חגיגת מלאות 40 שנה ליום הבהיר ראש חודש כסלו, שיצויין בהתוועדויות מרכזיות הן במושבי הכינוס עצמו והן בהמשך ל'באנקעט' החגיגי, במוצאי ר"ח כסלו ואור ליום הבהיר ב' כסלו, בבית חב"ד שע"י האהל הק' ובבית חיינו 770, ברוב עם הדרך מלך.

לקראת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו - שבת כינוס השלוחים העולמי, מפרסם 'ועד הנחות בלה"ק' - מוסד ההוצאה לאור הרשמי של תורת הרבי המשלח, קונטרס 'התוועדות' ובו חלק משיחות חג הגאולה י"ט כסלו ה'תשל"ב מתוך הסדרה 'תורת מנחם – התוועדויות' ההולכת ונדפסת על סדר השנים.

בהוספה לקונטרס, כנהוג מקדמת דנא, באו כמה אגרות קודש ומענות בפרסום ראשון (תדפיס מכרכי אגרות-קודש שמכינים לדפוס במערכת). והשבוע – לרגל כינוס השלוחים: מענה בלתי רגיל לשליח הראשי בעיר מדריד בירת ספרד הרב יצחק גאלדשטיין שיחי', ובו מתגלה טפח מהחביבות המיוחדת והבלתי רגילה שרחש הרבי לשלוחיו.

הרב גאלדשטיין כתב לרבי מכתב באור לטו"ב מנחם אב ה'תשמ"ב, ובו מביע חפצו לבוא אל הרבי לחודש החגים תשרי ה'תשמ"ג יחד עם רעייתו השלוחה. הרבי כתב את המענה לשאלתו על דף המכתב עצמו, והורה לחברי המזכירות לטלפן לשליח ולהודיעו טלפונית את חלקי המענה השונים, תוך שהוא מסמן את מספר הטלפון האישי של השליח שרשום על המכתב.

בחלק הראשון של המענה, מאשר הרבי שיש לקבל רשות לנסיעה מהשליח הראשי הממונה עליו, ובאותם שנים היה זה השד"ר הרב אברהם יצחק גליק. בחלק השני, כאשר השליח מדווח שאין לו כסף לנסיעה משיב הרבי א"כ הרי זה סימן, וימשיכו בעבודת הקודש במדריד. בחלק השלישי, על דברי השליח שהחיות לנשמותיהם יקבלו ויאספו דווקא אם יהיו אצל הרבי בחודש תשרי, משיב הרבי "מאין יודע איפוא טוב יותר להנשמה"?

בחלק הרביעי, על דברי השליח שכותב מלב מורתח ובנפש משתוקקת וברגשי כיסופין ואהבה "אנחנו רוצים להיות אצל הרבי, אנא!", הקיף הרבי בעיגול מילים אלו וכתב את התשובה המדהימה, המרגשת והמצמררת:

"הבעל שם טוב אומר שכשיהודי חושב על דבר מאדריד הוא נמצא במדריד"

כלומר, הרי הרבי חושב עליכם, על השלוחים שלו, ובמילא הוא נמצא שם! ואין מה לבוא עד לניו יורק בשביל כך.

*

המענה השני שמתפרסם בקונטרס הוא בתשובה למכתבו של א' השלוחים בעיר ניו יורק, אותו כתב לרבי ביום כ"א מרחשוון ה'תשמ"ט בסמיכות ל"כינוס השלוחים העולמי" השני [כינוס השלוחים הראשון דארה"ב וקנדה היה בבית חיינו בשנת ה'תשד"מ, אולם מאז ה'תשמ"ח – על פי הוראתו של הרבי – הפך הכינוס ל'עולמי' אליו הוזמנו כל השלוחים של הרבי מכל קצווי תבל].

לאחר שמנה את הפעולות שעושה, התלונן שאין מקבל תמיכה כספית משום גורם, ולפעמים נופל ברוחו וכו' וגם שבור מכך שלא מקבל תשובות מהרבי על הפעילות. במענה למכתבו כתב הרבי כמה תשובות של עידוד, והוסיף וכתב מעבר לדף, כבפנים.

להורדת הקונטרס בצורת הדפסה – לחצו כאן

להורדת הקונטרס בצורת קריאה – לחצו כאן


כ"ג בחשוון תשע"ח
 
 
 
 
השליח הרב יצחק גולדשטיין
השליח הרב יצחק גולדשטיין